Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

18.10.2023

Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus piti kokouksen Oulussa keskiviikkona 18. lokakuuta. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Jussi Rämet kertoi Pohjoisesta ohjelmasta, liikenne12-suunnitelmasta sekä kunta- ja alueministerin tapaamisesta 5.10.2023.

Pohjois-Pohjanmaan kunnat, Pohde ja Pohjois-Pohjanmaan liitto valmistelevat yhteistyösopimusta

Maakunnissa on tarve kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton strategisen yhteistyön, yhteistyön rakenteiden sekä toimintatapojen kehittämiselle. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on luonnostellut Kuntaliiton hyvinvointialueen ja kuntien strategisen yhteistyösopimuksen mallin pohjalta yhteistyösopimusta. Sopimuksen osapuolia olisivat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, maakunnan kunnat sekä Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Strategisen yhteistyösopimuksen keskeisenä tavoitteena on auttaa hyvinvointialuetta ja kuntia sekä maakunnan liittoa suuntaamaan omaa sekä yhteistä tekemistä. Maakunnan kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton strategisesta yhteistyöstä jatketaan keskustelua Pohjois-Pohjanmaan kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajien sekä kuntajohtajien tapaamisessa 6.11.2023. Jos valmistelu etenee suunnitellusti, sopimus tulee voimaan, kun osapuolten toimivaltaiset luottamuselimet ovat sen hyväksyneet ja kaikki osapuolet ovat sen allekirjoituksillaan vahvistaneet.

Huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden toimeenpanosuunnitelmaa valmistellaan

Pohjois-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt huoltovarmuutta ja kokonaisturvallisuutta aluekehittämisen näkökulmasta tarkastelevan toimeenpanosuunnitelman laatimisen. Muuttunut geopolitiikka ja turvallisuustilanne edellyttävät huoltovarmuuteen ja kokonaisturvallisuuteen liittyvien asioiden tarkastelua myös aluekehittämisen näkökulmasta. Kokonaisturvallisuus on suomalaisen varautumisen yhteistoimintamalli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman painopistevalinnoilla on lukuisia yhtymäpintoja kokonaisturvallisuuteen ja huoltovarmuuteen. Työssä tarkastellaan muun muassa TKI-teemoja, energiantuotantoa, -siirtoa ja varastointia, liikennettä, logistiikkaa ja saavutettavuutta, väestön resilienssiä, geopolitiikan vaikutuksia kansainväliseen toimintaan.

Jäsenmuutokset

 • Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että Susa Vikeväkorvalle myönnetään ero maakuntahallituksen varajäsenyydestä jamaakuntahallitukseen valitaan uusi varajäsen toimikauden loppuajaksi.
 • Oulun kaupunginvaltuusto on myöntänyt Susa Vikeväkorvalle (vihr.) eron Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valinnut maakuntavaltuuston uudeksi jäseneksi Heikki Kontturin (vihr.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 • Oulun kaupunginvaltuusto on myöntänyt Niilo Heinoselle (kok.) eron Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valinnut maakuntavaltuuston uudeksi jäseneksi Lyly Rajalan (kok.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Lyhyesti

 • Merkittiin tiedoksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisen rahoitussuunnitelman valmistelu vuosille 2024–2025.
 • Maakuntahallitus päätti ottaa käyttöön Pohjois-Pohjanmaan liitossa asiakirjojen antamisesta perittävät maksut.
 • Asiantuntija, taloushallinto viran nimike muutettiin talouspäällikön viraksi 1.11.2023 lukien.
 • Merkittiin tiedoksi osavuosikatsaus 3/2023.
 • Hyväksyttiin työsuojelun toimintaohjelmaan 2022–2025 lainsäädännöstä johtuvien täsmennysten vuoksi tehdyt lisäykset.
 • Maakuntahallituksen 13.11.2023 kokous siirrettiin pidettäväksi tiistaina 14.11.2023.
 • Maakuntajohtajan päätökset ajalta 16.9.–11.10.2023
 • Toimiston antamat lausunnot ajalta 16.9.–11.10.2023