Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

16.01.2023

Maakuntahallituksen kokoustiedote 16.1.2023

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallintahallitus piti vuoden ensimmäisen kokouksensa Oulussa maanantaina 16. tammikuuta. Maakuntajohtaja Pauli Harjulle tämä oli hänen viimeinen kokouksensa ennen vapaalle siirtymistään.

Edunvalvonta-asioissa Harju kertoi Pohjoisesta ohjelmasta. Pohjoisen maakuntaliitot, kaupungit, korkeakoulut, kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt esittävät, että seuraava hallitus käynnistää valtioneuvostotasoisen Pohjoisen ohjelman. Ohjelma vahvistaa Suomen geopoliittista asemaa ja kestävää kasvua hyödyntämällä pohjoisen osaamista, energiaa, logistiikkaa, luonnonvaroja ja kansainvälisiä yhteyksiä. Pohjoisen mahdollisuuksien hyödyntäminen on koko Suomen etu.

Maakuntajohtajan virkaan haastatellaan Hinno, Kaiponen, Kemell, Rajala ja Rämet

Maakuntajohtajan virkaa haki 11 henkilöä. Maakuntahallitus päätti kutsua 24.1. pidettäviin haastatteluihin seuraavat henkilöt:

Kimmo Hinno, kaupunginjohtaja, Haapaveden kaupunki
Jyrki Kaiponen, maakuntajohtaja, Keski-Pohjanmaan liitto
Ann-Mari Kemell, valtiosihteeri, TEM/MMM
Tiina Rajala, kehitysjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Jussi Rämet, kunnanjohtaja, Muhoksen kunta

Liitto mukaan Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian päivitystyöhön

Pohjois-Pohjanmaan liitto osallistuu Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian 2017 päivitystyöhön ehdotetun kustannusjaon mukaisesti, mikäli muut maakunnat tekevät päivitystyöstä samansisältöisen päätöksen ja valtio-osapuoli osoittaa päivitystyölle sovitun kokonaisrahoituksen. Liikenne- ja logistiikkastrategiassa on määritelty Pohjois-Suomen liikenteen ja logistiikan kehittämislinjaukset sekä lähivuosien tärkeimmät hankekokonaisuudet. Helmikuussa 2022 käynnistynyt maailmanpoliittisen tilanteen muutos korostaa Pohjois-Suomen merkitystä valtakunnan turvallisuuden, omavaraisuuden ja huoltovarmuuden osalta. Pohjois-Suomessa liikennejärjestelmän kehittämisessä korostuu elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistaminen ja uusiin investointeihin varautuminen sekä kansainvälinen saavutettavuus ja liikenneyhteydet naapurimaihin. Muuttuvassa toimintaympäristössä on tärkeää turvata pohjoisen Suomen saavutettavuus, osaavan työvoiman saatavuus ja varmistaa tuotannolliset investoinnit. Strategian päivitystyö käynnistynee kevään 2023 aikana ja valmistuvan viimeistään vuoden 2024 alkuneljänneksellä.

Vuoden 2023 aluekehittämiskeskustelut

Lakisääteiset aluekehittämisen keskustelut käydään helmikuussa 2023 kaikille yhteisinä, temaattisina keskusteluina. Alueiden uudistumisen neuvottelukunta linjasi joulukuussa vuoden 2023 keskustelujen teemat: vihreä – ja digisiirtymä, osaavan työvoiman saatavuus ja alueellinen liikkuvuus sekä huoltovarmuus ja kokonaisturvallisuus. Aluekehittämisen keskustelujen havaintoja ja alueiden näkemyksiä hyödynnetään aluekehittämispäätöksen valmistelusta. Asiasta tultaneen käymään poliittinen keskustelu maakunnallisten päättäjien kanssa syksyllä 2023.

Lyhyesti

  • Ohjelmajohtaja Henna-Mari Laurila esitteli Karelia CBC -ohjelman tilannekatsauksen.
  • Karelia CBC -ohjelman ex post -evaluointi hankitaan TK-Eval ay:ltä. Arvioitu kokonaishinta on 69 560 euroa.
  • Perustettiin henkilöstöpäällikön virka.
  • Päätettiin laskujen hyväksyjät 1.2.2023 alkaen.
  • Oulun kaupunginvaltuusto on myöntänyt 12.12.2022 Matti Matinheikille (Kok.) eron Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja valinnut maakuntavaltuuston uudeksi varajäseneksi Lyly Rajalan (Kok.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Maakuntahallituksen esityslista

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Lisätiedot

maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo, p. 045 160 6466
maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152