Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

15.01.2024

Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus piti vuoden 2024 ensimmäisen kokouksen maanantaina 15. tammikuuta. Maakuntajohtaja Jussi Rämet nosti edunvalvonta-asioissa esille Pohjois-Pohjanmaan edunvalvonnan agendan valmistelun yhteistyössä kuntien kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat laatineet Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman vuonna 2019. Maakunnallisessa liikennejärjestelmätyössä on noussut esiin tarve päivittää voimassa oleva suunnitelma vastaamaan muuttuneen maailmantilanteen asettamia vaatimuksia. Lisäksi maakunnan logistiset tarpeet näyttäytyvät nykytilanteessa huoltovarmuuden kannalta uudessa valossa. Pohjoisen alueen teollisuuden investointipotentiaalista on laadittu selvityksiä, jotka vaikuttavat liikennejärjestelmän kehittämisen strategisiin tavoitteisiin.

Tavoitteena on päivittää Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma vastaamaan toimintaympäristön ja liikennepolitiikan muuttunutta toimintaympäristöä. Päivityksessä otetaan huomioon koronapandemian aiheuttamat vaikutukset ja muutokset maakunnan liikennevirtoihin, Venäjälle suuntautuvan liikenteen pysähtyminen, ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevaisuuden liikenteeseen sekä polttoainemurroksen aiheuttamat vaikutukset Pohjois-Pohjanmaan liikennevirtoihin. Lisäksi tavoitteena on tarkastella maakunnan sisäisiä liikennevirtoja sekä niiden kehittämismahdollisuuksia. Päivitetty liikennejärjestelmäsuunnitelma on määrä saada valmiiksi lokakuun loppuun 2024 mennessä. Työn kokonaiskustannus on 33 400 euroa.

Hallintojohtajan virka julistetaan haettavaksi

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinto- ja henkilöstöjohtaja Riitta Pitkänen on tehnyt eroilmoituksen hallinto- ja henkilöstöjohtajan virasta niin, että hänen viimeinen viranhoitopäivänsä on 31.8.2024. Maakuntahallitus päätti julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi ajalla 8.2.–1.3.2024.

Yksivuotiaitten lohenpoikasten hankinta vuodelle 2025

Maakuntahallitus päätti käynnistää yksivuotiaiden lohenpoikasten hankinnan vuodelle 2025. Pohjois-Pohjanmaan liitto on hakenut valtion NOUSU-rahoitusta Lohi Iijokeen 2 -hankkeelle, jossa panostetaan merilohien ja -taimenien pienpoikasten istuttamiseen. Iijoelle ja sen sivujokiin tehtävien pienpoikasistutusten tavoitteena on tukea jokeen leimautuneiden lohi- ja meritaimenkantojen syntymistä. Pienpoikasistutusten tavoitteena on myös tuottaa smoltteja Haapakosken alasvaellusväylällä tehtäviä tutkimuksia varten. Hankkeessa on tarkoitus istuttaa maksimissaan 175 000 yksivuotiasta lohenpoikasta vuonna 2025. Hankinnan kustannusarvio on 125 000 euroa. Hankinta tulee toteuttaa helmikuun 2024 loppuun mennessä, jotta valittavalla kalojen kasvattajalla on mahdollisuus hankkia tarvittava määrä lohen mätiä poikasten kasvattamista varten.

Kuntalaisaloite: Syntyvyys nousuun Pohjois-Pohjanmaalla

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi ja lähetti valmisteltavaksi Juha Richerin kuntalaisaloitteen: ”Syntyvyys on Suomessa, myös Pohjois-Pohjanmaalla, merkittävässä laskussa. Tämä lasku uhkaa yhteiskuntamme tulevaisuutta monesta näkökulmasta. Syntyvyysvaje muodostaa selvän uhan huoltosuhteelle sekä taloudelle, ja siten koko yhteiskunnan olemassaololle. Ehdotan, että Pohjois-Pohjanmaan liitto alkaa selvittää tarkemmin toimenpiteitä sekä keinoja (esim. viestinnässä), joilla voidaan nostaa yhteistyössä muiden tahojen kanssa syntyvyyttä, kannustaa perheellistymiseen sekä tarjota perheille tukea oikea-aikaisesti, mm. yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.”

Jäsenmuutokset

  • Reisjärven kunnanvaltuusto on valinnut Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston uudeksi jäseneksi Sari Huuskosen (kesk.) ja hänen varajäsenekseen Arto Vähäsöyringin (kesk.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
  • Maakuntahallitus nimesi Pohjois-Pohjanmaan edustajiksi alueelliseen liikuntaneuvostoon seuraavat jäsenet: Eronen Jarmo (Haapajärvi), Kauppila Jukka (Kalajoki), Kortessalo Minna (Raahe), Korpelainen Raija (ODL, Oulu), Miettinen Pauli (Kuusamo), Oulasmaa Kirsti (Ylivieska), Rajaniemi Anneli (Oulainen), Virtanen Katri (Oulu) ja Ylitalo Jussi (PoPLi, Tyrnävä).

Lyhyesti

  • Hallinto- ja henkilöstöjohtajan virkanimike muutettiin hallintojohtajaksi 15.1.2024 alkaen.
  • Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti, että Pohjois-Pohjanmaa-palkinto luovutetaan jatkossa vuosittain maakuntapäivillä tai vastaavassa maakuntaliiton järjestämässä tilaisuudessa.
  • Strategiapäällikkö Ilpo Tapaninen esitteli Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston vuoden 2023 toimintaa maakuntaliiton toimialaan kuuluvien asioiden näkökulmasta.
  • Maakuntajohtajan päätökset 12.12.2023–5.1.2024
  • Toimiston antamat lausunnot ajalta 12.12.2023–5.1.2024

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Maakuntahallituksen esityslista

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat