Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

11.03.2024

Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus kokoontui maanantaina 11. maaliskuuta. Kokouksen aluksi projektipäällikkö Sanfrid Lindblom esitteli esiselvityksen puhtaan ja vakaan energiantuotannon kehittämisestä Pyhäjoen talousalueella. Tiedote ja esiselvitys löytyvät Pyhäjoen kunnan verkkosivuilta.

Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätös hyväksyttiin

Maakuntahallitus hyväksyi osaltaan Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2023. Tilikauden tulokseksi muodostui -139 592,46 euroa. Kehittämisrahastosta tuloutettiin hankkeiden omavastuuosuuksien suuruisesti 184 837,56 euroa, jolloin tilikauden ali-/ylijäämä on 45 245,10 euroa.

Maakuntavaltuuston käsittely on 3. kesäkuuta. Valtuustolle esitetään, että tilikauden ylijäämä 45 245,10 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille.

Vuodelle 2023 Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakuluja budjetoitiin 6 183 536 euroa ja toteutuneet toimintakulut olivat 6 274 519,33 euroa. Suurin menoerä olivat henkilöstökulut 3 851 359,37 euroa, jotka kasvoivat budjettiin nähden 100 978,37 euroa. Toinen suuri menoerä oli palvelujen ostot 1 802 329,96 euroa. Ne alittuivat budjettiin nähden 260 260,04 euroa.

Toimintatuottoja budjetoitiin 6 192 236 euroa ja toteutuneet toimintatuotot olivat 6 155 586,41 euroa. Pohjois-Pohjanmaan kunnat maksoivat liitolle jäsenmaksuja yhteensä 3 628 976,04 euroa.

Hallintojohtajan virkaan haastatellaan viisi hakijaa

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintojohtajan virkaan tuli määräaikaan mennessä 23 hakemusta. Yksi hakijoista on perunut hakemuksensa hakuajan päättymisen jälkeen.

Maakuntahalitus päätti kutsua haastatteluun KM Ulla-Kristiina Alinin, YM Matti Bergmanin, FM Henna-Mari Laurilan, HTM Riikka Moilasen ja FM Toni Saranpään. Haastattelut järjestetään maanantaina 18.3.2024.

Rekrytoinnista vastaavaan valmisteluryhmään kuuluvat maakuntahallituksen ja -valtuuston puheenjohtajisto, maakuntajohtaja ja henkilöstöpäällikkö. Hallintojohtaja valitaan 15.4.2024 maakuntahallituksen kokouksessa.

Virka täytetään 1.8.2024 alkaen. Nykyinen hallintojohtaja Riitta Pitkänen jää eläkkeelle syyskuussa 2024.

Karelia ENI CBC -ohjelman yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät

Karelia ENI CBC -ohjelman vaiheittaisen päättymisen vuoksi Pohjois-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt yhteistoimintaneuvottelut, jotka voivat johtaa henkilöstön irtisanomisiin. Tällä hetkellä työ Karelia ENI CBC -ohjelmassa keskittyy hankkeiden päättämiseen ja ohjelman sulkemiseen. Tehtävien arvioidaan päättyvän vaiheittain vuoden 2025 helmikuun loppuun mennessä. Karelia ENI CBC -tehtävissä toimii tällä hetkellä neljä henkilöä, joista kaikki ovat toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja yhdellä henkilöllä on ohjelmassa toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen lisäksi rinnakkainen määräaikainen virkasuhde 30.6.2025 saakka.

Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii Karelia ENI CBC -ohjelman hallintoviranomaisena. Euroopan komissio ilmoitti 2.3.2022 keskeyttävänsä yhteistyön Venäjän federaation kanssa CBC-ohjelmissa Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Toimeenpanosuunnitelmassa tarkastellaan huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden näkökulmaa

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman painopistevalinnoilla on lukuisia yhtymäpintoja kokonaisturvallisuuteen ja huoltovarmuuteen. Näiden teemojen keskeisten toimien tunnistamiseksi maakuntaliiton johdolla on laadittu huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden toimeenpanosuunnitelma vuosille 2024–2025. Suunnitelmassa keskitytään TKI-toiminnan kehittämiseen, elinkeinoelämän ja toimialojen kehittämiseen sekä ihmisten sujuvaan arkeen ja arjen turvaan.

Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajat nimettiin Conference of Peripheral Maritime Regions -järjestöön (CPMR)

Maakuntahallituksen jäsen Sari Nurro nimettiin Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajaksi ja maakuntahallituksen jäsen Lauri Nikula varaedustajaksi CPMR:ään vuoden 2025 loppuun asti. Pohjois-Pohjanmaan liiton edustaja toimii CPMR:n Suomen delegaation rotaation perusteella Itämeren komission hallituksen Executive Committeen varajäsenenä toukokuusta 2024 lähtien. Suomen delegaation rotaatio on kaksi vuotta. Aiemmin Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajana CPMR:n Itämeren komissiossa on toiminut helmikuussa menehtynyt Jari Nahkanen.

CPMR:n työryhmien edustajien matkojen hyväksyminen sekä edustajien nimeäminen CPMR:n Itämeren komission vuosikokoukseen, CPMR:n vuosikokoukseen ja Harnessing the potential of the green transition and securing the stability of the European Arctic for an attractive and resilient Europe -tilaisuuteen

Maakuntahallitus hyväksyi maakunnan liiton CPMR:n työryhmiin valitsemien henkilöiden matkat vuoden 2025 loppuun asti, kun matka liittyy CPMR:n työryhmän jäsenen tehtävään.

Pohjois-Pohjanmaan liittoa Itämeren komission Arktisen stake holder -ryhmän valmistelemassa tilaisuudessa Suomen eduskunnassa 9.4.2024 edustavat maakuntavaltuuston puheenjohtaja, maakuntahallituksen puheenjohtaja, CPMR:n Itämeren komission merityöryhmän puheenjohtaja ja kansainvälisten asioiden päällikkö.

Pohjois-Pohjanmaan liittoa Itämeren komission vuosikokouksessa Kotkassa 21.–23.5.2024 edustavat Pohjois-Pohjanmaan liiton CPMR:n edustaja, maakuntahallituksen puheenjohtaja, ja liiton työryhmiin valitsemat edustajat tai heidän estyessään heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, kehitysjohtaja ja kansainvälisten asioiden päällikkö.

Pohjois-Pohjanmaan liittoa CPMR:n 52. vuosikokouksessa Gozolla Maltalla 2.–4.10.2024 edustavat maakuntahallituksen puheenjohtaja, maakuntajohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liiton CPMR:n edustaja sekä kansainvälisten asioiden päällikkö.

Maakuntahallituksen kokousaikataulu syksyllä 2024

Syyskaudella 2024 maakuntahallituksen kokoukset pidetään 19.8., 17.9., 14.10., 11.11. ja 17.12. Maakuntavaltuuston kokous on suunniteltu pidettäväksi maanantaina 9.12.2024. Kokouspäivistä ja -paikoista ilmoitetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla.

Jäsenmuutoksia

 • Maakuntahallitus nimesi Pohjois-Suomen neuvottelukuntaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja Mari-Leena Talvitien, maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jouni Jussinniemen, maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Jarmo Haapaniemen, maakuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Tuomas Okkosen, maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalon, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Esa Aallon sekä maakuntajohtaja Jussi Rämetin.
 • Maakuntavaltuustolle esitetään, että se valitsee uuden jäsenen maakuntahallitukseen menehtyneen Jari Nahkasen tilalle toimikauden loppuajaksi.
 • Maakunnan yhteistyöryhmän varsinaiseksi jäseneksi nimettiin ylijohtaja Kaisa Ainasoja ja varajäseneksi johtaja Maria Siurua.
 • Maakunnan yhteistyöryhmän varajäseneksi nimettiin Maarit Jutila Alavieskasta.
 • Utajärven kunnanvaltuusto on myöntänyt kokouksessaan 14.12.2023 § 72 Riikka Juntuselle eron Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja valinnut Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston uudeksi varajäseneksi Sanna Kauppisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lyhyesti

 • Merkittiin tiedoksi sisäisen tarkastuksen raportti vuodelta 2023.
 • Käytiin evästyskeskustelu Pohjois-Pohjanmaan liiton etätyöohjeen uudistamisesta.
 • Maakuntahallitus evästi maakuntahallituksen puheenjohtajaa ja maakuntavaltuuston puheenjohtajaa maakuntajohtajan arviointi- ja tavoitekeskustelun sisällöistä. Käydyn keskustelun sisältö tuodaan maakuntahallitukselle tiedoksi.
 • Brysselissä järjestetään 2.–5.4. Connecting Europe Days. Pohjois-Pohjanmaan liitosta tapahtumaan osallistuu CPMR:n liikennetyöryhmään nimetty edustaja Jouni Jussinniemi sekä maakuntainsinööri Lauri Romppainen.
 • Maakuntajohtajan päätökset ajalta 6.2.-4.3.2024
 • Toimiston antamat lausunnot ajalta 6.2.-4.3.2024

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Maakuntahallituksen esityslista

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Lisätiedot

maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo, p. 045 160 6466

maakuntajohtaja Jussi Rämet, p. 040 586 3877