Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

17.01.2022

Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus piti vuoden ensimmäisen hybridikokouksensa 17.1.2022 Oulussa

Suunnittelujohtajan virkaan haastatellaan kuusi hakijaa

Avoimessa haussa olleeseen suunnittelujohtajan virkaan saapui määräaikaan mennessä 11 hakemusta. Maakuntahallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat hakijat: YTM Kari Aalto, HTM Markus Erkkilä, FM Janna Kumpula, arkkitehti, HTM Anu Syrjäpalo, FM Ilpo Tapaninen sekä arkkitehti Kai Tolonen.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman alueellinen rahoitussuunnitelma 2021–2022

Pohjois-Pohjanmaan ohjelmakauden 2021–2027 myöntövaltuudet ovat yhteensä 356,4 miljoonaa euroa. Summa jakautuu seuraavasti: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 152,7 miljoonaa euroa, Euroopan sosiaalirahasto (ESR+) 84,2 miljoonaa euroa ja oikeudenmukaisen siirtymänrahasto (JTF) 119,4 miljoonaa euroa. EAKR- ja ESR+ -rahoituksen kohdentaminen kuvataan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi maakunnittaisen kulmaluvun perusteella.

Pohjois-Pohjanmaan kulmaluvut 2021 ja 2022 ovat seuraavat:

  EAKR+valtio, milj. € ESR+valtio, milj. € YHT, milj. €
2021 13,74 9,066 22,806
2022 24,528 9,083 33,611
Yhteensä 38,268 18,149 56,417

Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntövaltuudet ovat yhteensä 15,014 miljoonaa euroa ja ELY-keskuksen 23,251 miljoonaa euroa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii ESR+ myöntövaltuuksien 18,149 milj. € osalta välittävänä viranomaisena. Kun maakunta saa JTF-myöntövaltuudet käyttöön, tarkastellaan kokonaisuutta ja jakosuhdetta.

Muita asioita

  • Maakuntajohtaja Pauli Harjun esille tuomat edunvalvonta-asiat: EU:n ilmastopolitiikan ja lainsäädännön valmistelun seuranta on Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston vuoden 2022 painopisteenä. Pohjois-Pohjanmaan liitto nostaa TE-palvelu-uudistuksen toteuttamisen valtioneuvoston kanssa käytävän aluekehityskeskustelun toiseksi painopisteeksi. Tavoitteena on vaikuttaa kunnilta edellytettävään yhteistyörakenteeseen ja kuntien vahvempaan rooliin uudistuksen valmistelussa. Lapin liitto Pohjois-Suomen neuvottelukunnan puheenjohtajana kokoaa yhteiset vuoden 2023 hallitusohjelmatavoitteet. Pohjois-Pohjanmaan liitto valmistelee yhteistyössä sidosryhmien kanssa Pohjois-Pohjanmaan tärkeimmät alueelliset tavoitteet eduskuntavaalien teemoiksi ja huomioitavaksi hallitusohjelmaa neuvoteltaessa. Työ käynnistetään helmikuussa.
  • Pohjois-Pohjanmaan liiton työsuojelun toimintaohjelma 2022–2025 hyväksyttiin.
  • Maakuntahallitus kävi lähetekeskustelun liiton toiminnasta Euregio Karelian ja CPMR:n Itämeren komission yhteistyöjärjestöissä. Maakuntahallitus tekee päätöksen liittoa edustavista jäsenistä seuraavassa kokouksessa.
  • Johtaja Kari Aalto kertoi Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston ajankohtaisista asioista. Seitsemän maakunnan yhteinen EU-toimisto edistää Itä- ja Pohjois-Suomen alueen kansainvälistymistä ja osaamista, aluekehityksen painopisteitä, rakennerahastokauden ohjelman toteutusta sekä Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.
  • Vuoden 2021 lopussa toteutettiin Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelmakauden viimeinen hakukierros, johon rahoitus saatiin päättyneiden hankkeiden vapautuneista rahoituksista. Pääsääntöisesti hankkeiden toteuttaminen päättyy vuoden 2022 lopussa.
  • Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee AKKE-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan digihyvinvoinnin ja -osallisuuden kehittäminen -hankkeelle. Vuonna 2022 toteutettavan hankkeen kokonaisbudjetti on 96 000 euroa.
  • Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee AKKE-rahoitusta hankkeelle EMMI – Energiamurros ja maankäytön ilmastovaikutusten arviointi Pohjois-Pohjanmaalla. 1.3.2022–30.9.2023 toteutettavan hankkeen kokonaisbudjetti on 100 000 euroa.