Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

06.05.2024

Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus kokoontui maanantaina 6. toukokuuta. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Jussi Rämet nosti esille Pohjoisen ohjelman valmistelun tilannekatsauksen, Oulun vaalipiirin kansanedustajatapaamisen, ministerivierailut sekä DG Grow:n apulaispääjohtaja Maive Ruten vierailun Oulussa.

Vuoden 2025 strategisia linjauksia valmistellaan

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on käynnistynyt talous- ja toimintasuunnittelu vuosille 2025–2027. Uusi strategia 2025 + ei kaikilta osin ehdi ohjaamaan ensi vuoden suunnittelua. Maakuntahallitus keskusteli vuoden 2025 toiminnan strategisista linjauksista talous- ja toimintasuunnittelun valmistelun tueksi. Pohjana toimi edellisen vuoden strateginen suunnittelukehys ja strategiset linjaukset. Maakuntahallitus kävi lähetekeskustelun vuoden 2025 toiminnan strategisista linjauksista talous- ja toimintasuunnittelun jatkovalmistelun tueksi.

Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan julkisen ehdotusvaiheen valmistelu jatkuu

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan  viranomaislausuntokierroksen palaute ja siihen annetut vastineet merkittiin tiedoksi.

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan viranomaisehdotusvaiheen lausuntokierros järjestettiin alkuvuonna 2024. Palautetta saatiin yhteensä 55 viranomaistaholta, joista 27 jäsenkunnilta. Kaikilta viideltä naapurimaakuntaliitoilta saatiin lausunto. Naapurimaakuntien ELY-keskuksista lausunnon antoi neljä kuudesta. Ministeriöistä lausunnot antoi ympäristö-, sisä- ja puolustusministeriö. Alueverkkoyhtiöiltä saatiin lausunnot Carunalta ja Elenialta.  Muita pyydettyjä lausuntoja kirjattiin yhteensä 16 kappaletta. Palautetta saatiin myös viranomaiskuulemiseen sisältymättömiltä tahoilta, kuten tuulivoimatoimijoilta ja kansalaisilta.

Jäsenmuutoksia

 • Oulun kaupunginvaltuusto on myöntänyt kokouksessaan 29.4.2024 Mari-Leena Talvitielle (kok.) eron Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valinnut Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston uudeksi jäseneksi Tanja Suomalaisen (kok.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 • Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että Mari-Leena Talvitielle myönnetään ero maakuntavaltuuston puheenjohtajan tehtävästä ja hänen tilalleen valitaan uusi maakuntavaltuuston puheenjohtaja.
 • Oulun kaupunginvaltuusto on myöntänyt kokouksessaan 29.4.2024 Anna Koskelalle (sit.) eron Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valinnut Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston uudeksi jäseneksi Merja Rasinkankaan (ps.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 • Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että Mika Antikalle (ps.) myönnetään ero maakuntahallituksen varajäsenyydestä ja että maakuntahallitukseen valitaan uusi varajäsen toimikauden loppuajaksi.

Lyhyesti

 • Maakuntahallitus ei hyväksynyt Pohjoisen liikennestrategian 2036 luonnosta, vaan palautti sen uudelleen valmisteltavaksi.
 • Pohjois-Pohjanmaan liiton ehdokkaat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikuntaan ovat kirjailija Jenni Räinä ja kuvataiteilija Sinikka Eirola.
 • Pohjois-Pohjanmaan liiton ehdokas Taiken valtakunnalliseen kirjallisuustoimikuntaan on kirjailija Minna Rytisalo.
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto osallistuu Tiera Verkkokauppa -puitesopimukseen vuosille 2024–2028.
 • Merkittiin tiedoksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman tilannekatsaus sekä kansallisen rahoituksen tilanne.
 • Tilinpäätöksessä vuodelta 2024 huomioidaan tehty hallinnollinen muutos, jonka taloudellinen vaikutus on esitetty maakuntajohtajan vahvistamassa käyttösuunnitelmassa. Muutoksella ei ole vaikutusta maakuntavaltuuston vahvistaman talousarvion sitovuustasoon. Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti antaa asian edelleen tiedoksi maakuntavaltuustolle.
 • Merkittiin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2023 tiedoksi.
 • Maakuntajohtajan päätökset ajalta 9.–4.2024
 • Toimiston antamat lausunnot ajalta 9.–4.2024

Esityslistat ja pöytäkirjat

Maakuntahallituksen esityslista

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Lisätiedot:
maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Esa Aalto, p. 040 865 2926
maakuntajohtaja Jussi Rämet, p. 040 586 3877