Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

14.03.2022

Maakuntahallituksen kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus piti hybridikokouksen maanantaina 14.3. Oulussa.

Liiton tilinpäätös ylijäämäinen

Toimintakertomus ja tilinpäätös etenevät maakuntahallituksen kokouksesta kesäkuun maakuntavaltuustoon hyväksyttäväksi. Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2021 tilikauden tulos on 213 026,22 euroa ylijäämäinen. Kun kehittämisrahastosta tuloutetaan hankkeiden omavastuuosuuksien suuruisesti 69 006,38 euroa, maakuntavaltuustolle esitetään kirjattavaksi 282 033,22 euroa taseen yli-/alijäämätilille.

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan valmistelu etenee

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut vastineet hyväksyttiin vaihemaakuntakaavan jatkovalmistelun pohjaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 31 palautetta. Päästöttömän ja uusiutuvan energiantuotannon edellytykset maakunnassa sekä sähköenergian siirto ja varastointi nousivat tärkeimmäksi palautteiden kohteeksi. Hajautetun ja keskitetyn aurinkoenergian potentiaalin selvittämistä esitetään mukaan otettavaksi koko maakunnan osalta. Sähkönsiirto eli uudet alueverkon voimalinjat ja kantaverkon laajentuminen herättävät huolta samoin kuin tuulivoiman voimakkaan lisääntymisen vaikutus luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen vähenemiseen.

Toimikuntiin nimettiin jäsenet

Maakuntahallitus nimesi jäsenet Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuustoon vuosille 2022–2023 sekä toimikaudelle 2022–2025 Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyön neuvottelukuntaan, Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukuntaan sekä Pohjois-Pohjanmaan koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmään. Maakuntahallituksen edustajiksi Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuustoon nimettiin Hanna Markkanen sekä ilmastotyön neuvottelukuntaan Jussi Ylitalo ja Esa Aalto. Ylitalo nimettiin ilmastotyön neuvottelukunnan puheenjohtajaksi ja Aalto varapuheenjohtajaksi.

Pohjois-Pohjanmaan liitolta 10 000 euron avustus Ukrainaan

Pohjois-Pohjanmaan liitto osallistuu humanitaarisen avun antamiseksi Ukrainaan osoittamalla 10 000 euron avustuksen Suomen Punaisen Ristin kautta.

Muita asioita

  • Itämeren komission pääsihteeri Lucille Ehrhart on parhaillaan vierailulla Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulussa. Ehrhart kertoi maakuntahallitukselle Itämeren komission toiminnasta.
  • Maakuntajohtaja Pauli Harju ja ohjelmajohtaja Marko Ruokangas kertoivat Ukrainan sodan vaikutuksista Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintaan Karelia CBC-ohjelman hallintoviranomaisena sekä muuhun kansainväliseen toimintaan.
  • Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisohjelman vuosille 2022–2030 hyväksyttiin. Kehittämisohjelma on yhteinen näkemys siitä, minkälainen kulttuurimaakunta Pohjois-Pohjanmaa haluaa olla.
  • Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje hyväksyttiin. Ohjeessa määrätään keskeiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön toteuttamisen ja raportoinnin toimintatavat.
  • Maakuntajohtajan johtajasopimus hyväksyttiin.
  • Kehittämispäällikkö Päivi Keisanen esitteli Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaista siirtymää koskeva suunnitelman (JTF-rahasto). Suomen JTF + valtio -rahoituksen määrä on 644 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaalle kohdennetaan 119,4 miljoonaa euroa. JTF-rahoituksen käytön edellytyksenä on alueelliset oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmat. Jos komissio hyväksyy kaikkien maakuntien suunnitelmat, JTF voisi käynnistyä syksyllä 2022. Komission käsittelyyn lähetettävän siirtymäsuunnitelman hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä.

Lisätiedot

maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo, p. 045 160 6466
maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152