Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

17.10.2022

Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntajohtaja Pauli Harju ilmoitti kokouksessa irtisanoutuvansa maakuntajohtajan virasta 31.3.2023 alkaen.  Harju on johtanut maakuntaliittoa vuodesta 2008. Maakuntahallitus käsittelee irtisanoutumisen sekä käynnistänee uuden maakuntajohtajan rekrytointiprosessin seuraavassa kokouksessaan 14.11.2022.

Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti edunvalvonnasta. Maakuntajohtaja Pauli Harju kertoi Raahen seudun energiamurroksen edistämisestä Fennovoima Oy:n Hanhikiven ydinvoimalahankkeen kaaduttua. Lisäksi nostettiin esiin raideliikenne sekä postilaki ja paikallismedian rooli maakunnassa.

Rakennerahasto-ohjelmakauden 2014–2020 tulokset raportoitu

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamien hankkeiden toteutuksesta ja tuloksista on laadittu raportti. Pohjois-Pohjanmaan liitto rahoitti EAKR-hankkeita, jotka kuuluivat toimintalinjoihin pk-yritysten kilpailukyky sekä uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. Vuonna 2021 hyväksytyllä REACT-EU-ohjelmalla tuettiin alueita koronakriisin aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa. (Tarkempia tietoja raportista saa tiedottaja Ville Koivuniemeltä, p. 040 685 4018)

Alue- ja rakennepolitiikan varojen kohdentaminen vuosille 2022–2024

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisessa rahoitussuunnitelmassa 2022–2024 kuvataan alue- ja rakennepolitiikan varojen kohdentaminen toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain. Lisäksi suunnitelmassa ilmoitetaan arvio kuntarahoituksesta ja muusta julkisesta rahoituksesta sekä mahdollinen varojen kohdentaminen ylimaakunnalliseen toimintaan. JTF-rahaston rahoitustaulukot valmistellaan nyt ensimmäistä kertaa. JTF-rahaston toimeenpano käynnistyy vasta 2023. Tämän vuoksi Pohjois-Pohjanmaalla on ensi vuonna käytettävissä yhteensä 88,601 miljoonaa euroa JTF-myöntövaltuutta. Koko ohjelmakauden JTF-myöntövaltuudet ovat 118,523 miljoonaa euroa, joten käytössä on jopa 75 prosenttia koko ohjelmakauden JTF-rahoituksesta.

Vuoden 2023 aluekehittämiskeskustelut käydään helmikuussa

Aluekehittämiskeskustelut järjestetään vuonna 2023 maakuntakohtaisten keskustelujen sijaan kaikille yhteisinä temaattisina keskusteluina. Keskustelut käydään helmikuussa 2023. Ensi vuonna pidettävät eduskuntavaalit asettavat keskusteluille erilaiset reunaehdot kuin muina vuosina. Hallituskauden lopulla ei ole odotettavissa uusia kansallisia avauksia, ja uusi valtioneuvoston aluekehittämispäätös valmistellaan huhtikuun vaalien jälkeen muodostetun hallituksen hallitusohjelman valmistumisen jälkeen.

Maakunnan nuorisovaltuuston yhdistäminen etenee

Pohjois-Pohjanmaan liitossa toimii Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto. Hyvinvointialueille on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella ja maakuntaliitossa esitetään nuorisovaltuustojen yhdistämistä. Nykyisen nuorisovaltuuston lakkauttamisesta ja uuden nuorisovaltuuston perustamisesta sekä nuorisovaltuuston työskentelystä on valmisteltu yhteistyösopimus, jonka maakuntahallitus hyväksyi tänään osaltaan. Sopimuksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan liiton nuorisovaltuuston toiminta päättyy 31.12.2022. Nykyiset Pohjois-Pohjanmaan liiton nuorisovaltuuston jäsenet tulevat toimimaan 1.1.2023 perustettavan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäseninä. Jäsenten nykyiset edustus- ja asiantuntijatehtävät sekä ohjausryhmäjäsenyydet säilyvät.

Lyhyesti

  • Koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmään Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDUn edustajaksi nimettiin Matti Väänänen ja varaedustajaksi Erkki Juola.
  • Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmään Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n varajäseneksi nimettiin Carolyn Tourunen.
  • Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuustoon Kärsämäen edustajaksi nimettiin Iina-Lotta Littow ja hänen varalleen Aatu Kovalainen.
  • Vuoden 2022 kolmas osavuosikatsaus merkittiin tiedoksi. Tarkastelujakson aikana liiton talous on toteutunut suunnitellusti eikä merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden ole.
  • ENI-ohjelman laskujen hyväksyjäksi päätettiin ohjelmajohtaja Henna-Mari Laurila ja hänen sijaisekseen kehitysjohtaja Tiina Rajala.
  • Uusittu etätyöohje ja siihen liittyvä etätyösopimus hyväksyttiin käyttöönotettavaksi 1.11.2022 alkaen.
  • Kevätkaudella 2023 maakuntahallituksen kokouspäivät ovat 16.1., ma 13.2., ma 13.3., ti 11.4., ma 8.5. ja ma 5.6. Maakuntavaltuuston ja -hallituksen kokouspäivistä ja -paikoista ilmoitetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla.
  • Joulukuun 2022 maakuntahallituksen kokous pidetään 20.12.