Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

14.11.2022

Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallituksen kokouksessa maanantaina 14.11. käsiteltiin muun muassa maakuntajohtajan viran rekrytointiprosessia sekä talous- ja toimintasuunnitelmaa 2023–2025. Maakuntahallitus merkitsi maakuntajohtaja Pauli Harjun irtisanoutumisen maakuntajohtajan virasta tiedoksi ja esittää maakuntavaltuustolle, että se myöntää Pauli Harjulle eron maakuntajohtajan virasta niin, että hänen viimeinen virantoimituspäivänsä on 31.3.2023. Harju on johtanut maakuntaliittoa vuodesta 2008. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja otti esiin kuntien kannanoton hyvinvointialueelle siirtyvistä vuokrasopimuksista sekä Kolartic ja Karelia -ohjelmien rahoituksen siirrosta.

Maakuntajohtajan viran rekrytointiprosessi käynnistyy

Maakuntajohtajan virka julistetaan haettavaksi ajalla 7.12.2022–13.1.2023.
Maakuntajohtajan rekrytointiprosessiin valittiin valmisteluryhmä:

  • maakuntahallituksen pj. Jussi Ylitalo, varalla Liisa Ojantakanen (kesk.)
  • maakuntavaltuuston pj. Mari-Leena Talvitie, varalla Juha Hänninen (kok.)
  • maakuntavaltuuston 1. varapj. Jouni Jussinniemi, varalla Kaarina Kailo (vas.)
  • maakuntavaltuuston 2. varapj. Tuomas Okkonen, varalla Ahti Moilanen (ps.)
  • maakuntavaltuuston 3. varapj. Jarmo Haapaniemi, varalla Jari Nahkanen (sd.)
  • maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Esa Aalto, varalla Susa Vikeväkorva (vihr.)
  • valtuustoryhmän pj. Marja-Leena Kemppainen (kd.)

Talous- ja toimintasuunnitelma 2023–2025 etenee maakuntavaltuustoon

Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2023–2025 sekä talousarvion 2023. Pohjois-Pohjanmaan liitto sai jäsen- ja seutukunnilta 20 lausuntoa talous- ja toimintasuunnitelmaluonnokseen. Annetuissa lausunnoissa nousivat esiin varsinkin kuntalaskutuksen korotus, liikenne- ja energia-asiat sekä työvoiman saatavuus ja edunvalvonta. Talousarviossa esitetään kuntalaskutuksen nostamista neljällä prosentilla. Perussuomalaisten ryhmä esitti kuntarahoituksen nostamista kahdella prosentilla. Äänin 11–2 maakuntahallitus päätti pitää kuntalaskutuksen korotuksen neljässä prosentissa. 

Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto siirtyy hyvinvointialueelle

Maakuntavaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosääntöön muutoksia, joilla Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto (POPNUVA) lakkautetaan poistamalla nuorisovaltuustoa ja sen työjärjestystä koskevat säännökset. Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille esitetään kuitenkin säilytettäväksi läsnäolo- ja puheoikeus Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston kokouksissa. 

Mirka Väyrynen eroaa maakuntahallituksen jäsenyydestä ja muodostaa oman maakuntavaltuustoryhmän

Mirka Väyrynen (ps, Pudasjärvi) on pyytänyt eroa Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen jäsenyydestä erottuaan Perussuomalaisten valtuustoryhmästä ja Perussuomalaiset-puolueesta. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se myöntää Väyryselle eron maakuntahallituksen jäsenyydestä sekä valitsee maakuntahallitukseen Väyrysen tilalle uuden jäsenen toimikauden loppuajaksi. Maakuntavaltuutettu Mirka Väyrynen on ilmoittanut eroavansa Perussuomalaisten valtuustoryhmästä. Maakuntavaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi, että se hyväksyy Väyrysen eron Perussuomalaisten valtuustoryhmästä sekä hyväksyy valtuutetun ilmoituksen uuden Vapauden liiton valtuustoryhmän muodostamiseksi ja nimeksi.

Pohjois-Pohjanmaan liitto Itämeren komission isäntämaakunnaksi

Pohjois-Pohjanmaan liitto on kansainvälisen järjestön CPMR:n ja sen Itämeren komission jäsen. Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii tammikuusta 2023 joulukuuhun 2024 Itämeren komission pääsihteerin isäntämaakuntana. Pääsihteerinä toimivan Lucille Ehrhartin sopimusta jatketaan kaksi vuotta 31.12.2024 saakka. Itämeren komission pääsihteerin kustannukset katetaan CPMR:n keräämillä jäsenmaksuilla. Maakuntahallitus hyväksyi omalta osaltaan sopimusluonnoksen pohjaksi sopimukseen.

Työterveyshuollon palvelut ostetaan edelleen Pihlajalinnalta

Työterveyshuollon palvelut hankitaan Pihlajalinna Työterveydeltä sopimuksessa olevan option mukaisesti vuosina 2024–2025. Työterveyshuollon palveluiden kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ovat olleet liiton henkilöstöltä saatuun palautteeseen nähden oikeansuuntaisia. Myös työterveyshuollon palveluiden kustannukset ovat pysyneet kohtuullisina.