Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

13.02.2023

Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus kokoontui maanantaina 13. helmikuuta hybridikokoukseen. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Markus Erkkilä kertoi viime viikolla käydyistä valtion ja maakuntien aluekehittämisen keskusteluista. Pohjois-Pohjanmaan liitto on mukana huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden teemoista.

Maakuntajohtajan valintaan täydennys – Vehkaperä haastatteluun

Maakuntajohtajan virka tulee avoimeksi 1.4.2023 lähtien. Avoimena olleeseen maakuntajohtajan virkaan tuli yksitoista hakemusta. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi, että hakemustaan hakuajan päättymisen jälkeen ovat täydentäneet Tiina Rajala ja Mirja Vehkaperä. Maakuntahallituksen tukena on toiminut valmisteluryhmä ja viran täyttöprosessiin on ostettu asiantuntijatyötä Eezy Personnelilta.

Maakuntajohtajan virkaan on haastateltu viisi hakijaa 24.1.2023, joista kolme hakijaa kutsuttiin johtotason henkilöarviointiin.

Maakuntahallitus päätti kutsua Mirja Vehkaperän haastatteluun sunnuntaina 12.2.2023 kokoontuneen valmisteluryhmän esityksestä. Haastattelu pidetään Pohjois-Pohjanmaan liitossa 16.2.2023. Haastatteluryhmä valtuutettiin päättämään Vehkaperän mahdollisesta kutsumisesta Eezy Personelin toteuttamaan johtotason henkilöarviointiin.

Maakuntahallitus päätti pitää ylimääräisen sähköisen kokouksen maanantaina 27.2.2023.

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan valmistelu etenee

Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 8.8.–23.9.2022. Osalle lausunnon antajista myönnettiin jatkoaikaa ja viimeiset palautteet saatiin vasta loppuvuodesta 2022. Valtaosa palautteen antajista koki maakuntakaavan tavoitteet ja kaavassa käsiteltävät sisältökokonaisuudet hyvin perustelluiksi ja tarpeellisiksi. Vaihemaakuntakaavan teemoja pidettiin yleisesti ajankohtaisina. Saatu palaute huomioidaan tapauskohtaisesti tarkemmissa vastineissa. Vaihemaakuntakaava etenee maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaiseen ehdotusvaiheen viranomais- ja kuntakuulemiseen syksyllä 2023. Toinen viranomaisneuvottelu järjestetään loppuvuonna 2023 ja julkinen ehdotusvaiheen kuuleminen alkuvuodesta 2024. Tavoitteena on saada vaihemaakuntakaava hyväksymiskäsittelyyn touko-kesäkuussa 2024.

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset Pohjois-Pohjanmaan maakotkapopulaatioon on selvitetty

Tuulivoimahankkeiden volyymin kasvu ja painopisteen suuntautuminen sisämaahan on johtanut siihen, että maakotka ja tuulivoima tulevat kilpailemaan jatkossa samoista alueista. Biologi FM Hannu Tikkanen on laatinut selvityksen tuulivoimarakentamisen vaikutuksista maakotkapopulaatioihin. Selvityksessä tarkasteltiin seudullisten tuulivoima-alueiden kokonaisvaikutuksia Pohjois-Pohjanmaan maakotkakantaan sekä annettiin suosituksia maankäytön suunnitteluun. Pohjois-Pohjanmaalla on 89 maakotkareviiriä, joista 82:lle reviirin alueelle sijoittuu rakennettu, kaavoitettu, vireillä oleva hanke tai TUULI-hankkeen sijainninohjausmallin mukainen potentiaalinen tuulivoima-alue. Jo rakennettujen, kaavoitettujen ja vireillä olevien hankkeiden voimalapaikkojen yhteenlaskettu riski jää alle maakunnallisen riskirajan, mutta reviirikohtaisessa tarkastelussa riskiraja ylittyy useilla reviireillä.

Selvityksen mukaan laskennallinen kriittinen raja törmäysriskille ylittyy useimmilla reviireillä. Kaikkien tuulivoimapaikkojen kumulatiiviset yhteisvaikutukset selvitysalueen kotkapopulaatioon muodostuvat merkittäväksi laskennallisen lisäkuolleisuuden ylittäessä yli kaksinkertaisesti kriittisen määrän. Maakunnallisessa kaavasuunnittelussa suositellaan ohjaamaan hankkeita nykyistä tehokkaammin kotkien ydinreviireiden ulkopuolelle ja ettei tulevia hankkeita suunniteltaisi todennäköisesti vaikutuksiltaan merkittäville alueille. Tämä on tärkeää sekä hankkeiden jouhevan etenemisen että lajin suojelun kannalta.

Jäsenmuutoksia

  • Pauli Harjulle myönnettiin ero alueellisen liikuntaneuvoston jäsenyydestä ja Markus Erkkilä nimettiin Pohjois-Pohjanmaan edustajaksi alueelliseen liikuntaneuvostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
  • Liiton toimistossa tapahtuneiden henkilömuutosten johdosta päivitettiin edustajat Pohjois-Suomen neuvottelukuntaan Pohjois-Pohjanmaan liiton viranhaltijoiden osalta.
  • Mika Pietilälle myönnettiin ero maakunnan yhteistyöryhmän jäsenyydestä ja maakunnan yhteistyöryhmän jäseneksi nimettiin Jari Männikkö Oulaisista. Harri Kastellin tilalle maakunnan yhteistyöryhmään STTK ry:n varajäseneksi nimettiin Janne Lindström.

Lyhyesti

  • Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se käsittelee Pohjois-Pohjanmaan liiton hallitusohjelmatavoitteiden vaikuttamistoimet tilannekatsauksena.
  • Maakuntahallitus kävi lähetekeskustelun luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2024–2031 ja valtuutti liiton toimiston viimeistelemään lausunnon. Asiasta annetaan erillinen maakuntavaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajiston kannanotto.
  • Sisäisen tarkastuksen raportti vuodelta 2022 merkittiin tiedoksi.
  • Maakuntajohtajan päätökset ajalta 7.1.-3.2.2023
  • Toimiston antamat lausunnot ajalta 7.1.-3.2.2023
  • Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat järjestävät tapaamisen ja keskustelutilaisuuden suomalaisten europarlamentaarikkojen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen kansanedustajien kanssa 23.2.2023 Helsingissä
  • Perifeeristen merellisten alueiden liiton (CPMR) Itämeren komission merityöryhmän puheenjohtajaksi on valittu maakuntahallituksen jäsen Sari Nurro ja arktisen sidostyöryhmän puheenjohtajaksi maakuntahallituksen jäsen Jari Nahkanen.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Maakuntahallituksen esityslista 

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Lisätiedot

maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo, p. 045 160 6466

maakuntajohtaja Markus Erkkilä, p. 040 685 4045