Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

13.09.2021

Maakuntahallituksen kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 13.9.2021 muun muassa liiton talous- ja toimintasuunnitelmaa vuosille 2022–2024 sekä valtion väyläverkon investointiohjelmaluonnoksesta annettavaa lausuntoa.  

Talous- ja toimintasuunnitelma 2022–2024 kuntiin lausunnoille

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on valmisteltu ehdotus talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2024 sekä talousarvioksi vuodelle 2022. Vuoden 2022 talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on 5 421 060 euroa, joka on pienentynyt vuoden 2021 talousarvioon verrattuna 3,3 prosenttia. Toimintakulut ovat 5 417 000 euroa, joka on 3,3 prosenttia vähemmän edellisvuoden talousarvioon verrattuna. Jäsenkuntien maksuosuudet säilyvät ennallaan vuoden 2021 maksuosuuksien mukaisesti. Maakunnan kehittämisessä liiton strategiset tavoitteet vuosille 2022–2024 painottavat maakunnan fyysistä ja digitaalista saavutettavuutta, kannattavan yritystoiminnan ja kilpailukyvyn edellytyksien parantamista, maakunnan kehittämistä kansainvälisissä verkostoissa pohjoinen näkökulma edellä sekä kuntien elinvoimaisuuden ja uudistumisen tukemista. Talous- ja toimintasuunnitelma lähetetään kuntiin lausuntoja varten. Pohjois-Pohjanmaan liiton ja talous- ja toimintasuunnitelma 2022–2024 sekä talousarvio 2022 käsitellään ja hyväksytään maakuntavaltuuston kokouksessa 12.12.2021.

Pohjois-Pohjanmaan liiton lausunto valtion väyläverkon investointiohjelmasta

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus keskusteli keskiviikkona 15.9. annettavasta lausunnosta valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2022–2029. Investointiohjelma ei toteuta Euroopan unionin liikennepoliittisia tavoitteita Pohjois-Suomen osalta. Väyläverkon kehittämistä ei saa ohjata siltarumpupolitiikka, jolla kehitetään ainoastaan niin sanotun kasvukolmion jo nykyisellään erittäin toimivaa väyläverkkoa ja heikennetään Suomen kilpailukykyä. TEN-T-linjaukset tulee nostaa kansallisen liikennejärjestelmän investointiohjelman keskeiseksi ohjenuoraksi. Tämä tarkoittaa huomattavasti nykyistä suurempia ja oikein kohdennettuja panostuksia Pohjois-Suomen väyläverkon kehittämiseen. Kiireellisinä Pohjois-Suomen investointeina pidetään Oulu–Liminka–Ylivieska-kaksoisraidetta mukaan lukien Oulun asemakeskuksen ja ratapihan kehittäminen sekä valtatien 4 kehittämistä Jyväskylä–Oulu-yhteysvälin sekä Oulu–Kemi-välin toisen vaiheen osalta.

Maakuntakaavasta halutaan yhteensovittaja luonnon monimuotoisuuden suojelun edistämisessä

Pohjois-Pohjanmaan liitto on antanut 6.9.2021 lausunnon hallituksen esityksestä luonnonsuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Pohjois-Pohjanmaan liiton mukaan erityistä huomioita on kiinnitettävä luonnonsuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain keskinäiseen suhteeseen, soveltamisaloihin ja viranomaisrooleihin sekä käsitteistön ja määritteiden yhteneväisyyteen. Pohjois-Pohjanmaan liitto korostaa maakuntakaavan roolia eri toimintoja yhteensovittavana alueellisena kaavatasona, jolla voidaan toteuttaa luonnonsuojelulain tavoitetta luonnon monimuotoisuuden suojelun edistämisestä.

Maakuntajohtajan sijaiset nimettiin

Pohjois-Pohjanmaan liiton uusi hallintosääntö on astunut voimaan 1.8.2021, jonka myötä johtamisjärjestelmä on muuttunut. Maakuntajohtajan sijaiseksi nimettiin hallinnollisten asioiden osalta hallinto- ja henkilöstöjohtaja Riitta Pitkänen. Muiden asioiden sekä niiden henkilöstöhallinnollisten asioiden osalta, jotka edellyttävät hallintosäännön mukaan hallinto- ja henkilöstöjohtajan esittelyn, sijaiseksi nimitettiin kehitysjohtaja Tiina Rajala.

Muutoksia Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston kokoonpanossa

Kuntien nuorisovaltuustojen kokoonpanoissa tapahtuvien muutosten johdosta Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuustoon nimettiin jäseniksi Sini Pekkala Kempeleestä ja Julia Minkkinen Oulaisista. Varajäseneksi nimettiin Henna Huiskonen Pyhäjoelta.

Seuraava kokous:

Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 11.10.2021