Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

05.06.2023

Maakuntahallituksen päätöksiä

Maakuntahallitus piti kevään viimeisen kokouksensa Maikkulan kartanossa maanantaina 5. kesäkuuta. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Markus Erkkilä esitteli tilannekatsauksen hallitusohjelmaneuvotteluista.

Jussi Rämet aloittaa maakuntajohtajana syyskuun alussa

FM Jussi Rämet on ilmoittanut ottavansa maakuntajohtajan viran vastaan ja aloittavansa työt 1.9.2023. Maakuntahallitus vahvisti maakuntajohtajan virkavaalin. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan johtajasopimuksen.

Energia- ja ilmastovaiheen valmisteluvaiheen palautteiden vastineet suunnittelutyön pohjana

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaiheen valmisteluvaiheeseen palautteeseen laaditut vastineet ehdotusvaiheen suunnittelutyön periaatteiksi. Palautekohtaisen vastineen lisäksi muotoiltiin yhdeksän yleisvastinetta, joissa käsitellään kyseisen teeman kokonaisuutta laajemmin.

Valmistelua jatketaan luonnosvaiheen palautteen tarkemman tarkastelun sekä käynnissä olevien ja jo laadittujen selvitysten, viranomaisyhteistyön ja työneuvotteluiden kautta. Myös erillisten tuulivoimahankkeiden YVA- ja kaavoitusmenettelyn aikana saatuja selvityksiä ja vaikutusten arviointia hyödynnetään. Ehdotusvaiheessa täydennetään kaavamerkintöjen ja kaavamääräysten sisältöä tarkentuneen tiedon perusteella. Vaihemaakuntakaavan suunnittelua jatketaan yhteisvaikutusten arvioinnin kautta ehdotusvaiheen kaavakartan ja muiden asiakirjojen laatimiseen. Tavoiteaikataulun mukaan vaihemaakuntakaava etenee maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaiseen ehdotusvaiheen viranomais- ja kuntakuulemiseen syksyllä 2023. Tavoitteena on vaihemaakuntakaavan maakuntahallituksen ja -valtuuston hyväksymiskäsittely vuoden 2024 aikana.

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava sekä valmisteluvaiheen kuulemisen palautekooste ja vastineet

Uudistuva- ja osaava Suomi 2021–2027 – sekä Kestävää kasvua ja työtä 2014–2021 -ohjelmien tilannekatsaus sekä kansallisen rahoituksen tilanne

Pohjois-Pohjanmaa on Suomen merkittävin EU:n alue- ja rakennepolitiikan varoja käyttävä maakunta. Rahoitusvolyymi on maan suurin. Pohjois-Pohjanmaa saa ohjelmakauden 2021–2027 aikana myöntövaltuuksia yhteensä 356 miljoonaa euroa (EU + valtio): Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 153 miljoonaa euroa, Euroopan sosiaalirahasto (ESR+) 84 miljoonaa euroa sekä oikeudenmukaisen siirtymänrahasto (JTF) 119 miljoonaa euroa. EAKR-rahoituksesta 35 prosenttia on käytettävä ilmastotoimiin. Maakunnan rahoitusvolyymi on vuosina 2023–2024 poikkeuksellisen korkea JTF-rahoituksen voimakkaan etupainotteisuuden vuoksi. Tilannekatsaus löytyy tästä linkistä.

Jäsenmuutokset

  • Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukuntaan nimettiin Mikko Lapola Oulun Diakonissalaitoksen säätiön edustajaksi.

Lyhyesti

  • Talousarvion 2024 sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2024–2026 laadintaohje sekä strategisten linjausten osalta tavoitteet vuodelle 2024 hyväksyttiin. Talousarvion rahoituskehys kuntalaskutuksen osalta hyväksytään maakuntahallituksessa 21.8.2023.
  • Oulun Seudun Sähkö Kuitu Oy valittiin toteuttajaksi Kempeleen kunnan hankealueen Juurussuo, Ketolanperä ja Rajakorpi lain kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta mukaisella valintamenettelyllä.
  • Maakuntahallituksen 16.10. kokous siirretään pidettäväksi keskiviikkona 18.10. ja 18.12. kokous siirretään pidettäväksi tiistaina 19.12.
  • Maakuntajohtajan päätökset ajalta 29.4.-26.5.2023
  • Toimiston antamat lausunnot ajalta 29.4.-26.5.2023