Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

28.09.2020

Maakuntahallituksen päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus keskeytti kokouksensa 14.9.2020 ja jatkoi sitä tänään 28.9.2020.

Pohjois-Pohjanmaan liiton taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Maakuntahallitukselle annetaan kolme kertaa vuodessa selonteko liiton taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Pohjois-Pohjanmaan liiton kansainvälistyminen ja verkostoituminen -hankkeen toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa strategian mukaisesti edunvalvontaa, lisätä toimivia ekosysteemejä maakunnassa, vahvistaa verkostoitumista eurooppalaisiin älykkään erikoistumisen platformeihin sekä aktivoida maakunnan verkostoitumista. Hankkeen kustannusarvio on 265 946 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan liiton omarahoitusosuus on 79 783 euroa. Pohjois-Pohjanmaan liitto nimesi omaksi edustajakseen hankkeen ohjausryhmään Eija-Riitta Niinikosken.

Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuden askelmerkit -hanke

Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee maakunnan kehittämisrahaa Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuden askelmerkit -hankkeelle. Hankkeella mahdollistetaan maakunnan tulevaisuuden näkymien työstäminen ja kehitetään maakuntaohjelmavalmistelun 2022–2025 vuorovaikutusmalleja ja -prosesseja. Hankkeen kustannusarvio on 28 570 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan liiton omarahoitusosuus on 8 570 euroa.

Pohjois-Pohjanmaan liiton tilaratkaisut

Pohjois-Pohjanmaan liiton vuokrasopimus Technopoliksen kanssa on sanottu irti päättymään 31.7.2021. Virastossa on jatkettu valmistelua uusista toimitiloista ja maakuntahallitus sai tästä tilannekatsauksen. Viraston johdolle annettiin valtuudet jatkaa valmisteluja.

Lyhyesti

  • Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden käyttöönottoprojektin loppuraportin. Tavoitteena oli siirtää Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotanto hallitusti Monetra Oulu Oy:lle ja tukea liiton organisaatiossa toteutettua laajempaa talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisen kokonaismuutosta.
  • Maakuntahallitus hylkäsi Oulunkaaren ja Koillismaan kasvu- ja vientikokeiluverkosto – OK#Kasvuverkosto (A72115) -hankkeen maksatuspäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Seuraavat kokoukset

Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 19.10.2020.