Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

19.10.2020

Maakuntahallituksen päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus piti hybridikokouksen Oulussa 19.10.2020. Kokouksen aluksi Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston johtaja Kari Aalto kertoi ajankohtaisista asioista, EU:n monivuotisesta budjettiesityksestä sekä valmistelussa olevasta toimiston vuoden 2021 työsuunnitelmasta. Brysselissä sijaitsevan Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston tehtävänä on valvoa ja edistää Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja. EU-toimisto parantaa maakuntaliittojen kanssa yhteistyössä tehtävän edunvalvonnan kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018–2021 arviointi valmistumassa

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018–2021 arviointi on tehty yhteistyössä Pohjois-Suomen maakuntien ja arvioinnin toteuttajan Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n kanssa. Tavoitteena on saada tietoa ohjelman toteutumisesta ja vaikuttavuudesta sekä erityisesti antaa suosituksia ja näkemyksiä tulevan maakuntaohjelman valmisteluun. Arvioinnin loppuraportti valmistuu lokakuun 2020 lopulla.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmatyö 2022–2025 alkaa

Maakuntahallitus päätti aloittaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmatyön kaudelle 2022–2025. Ohjelma tulee maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2021. Uuden maakuntaohjelmatyön tavoitteena on siirtyä kohti kokonaisvaltaisempaa strategista ajattelumallia. Ohjelma kohdentuu Pohjois-Pohjanmaan kehityksen kannalta tärkeisiin ilmiöihin ja teemoihin. Tällä tavoitellaan joustavuutta sekä ennakoivaa ja nopeaa reagointikykyä tapahtuviin muutoksiin. Ohjelman laatimisessa korostuu alue- ja kuntalähtöisyys. SOVA-lain mukainen arviointimenettely käynnistetään samaan aikaan ohjelman valmistelun kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan liiton ICT-palveluiden ulkoistaminen

Pohjois-Pohjanmaan liitto jatkaa sopimusneuvotteluja Kuntien Tieran kanssa liiton IT-palveluiden ulkoistamisesta. Lopullinen esitys tuodaan maakuntahallituksen päätettäväksi maaliskuussa 2021. Ulkoistamisella pyritään turvaamaan it-infrastruktuuri, pilvipalvelujen hallinta ja tietoturva-asiat nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Pohjois-Pohjanmaan liiton tilaratkaisut

Pohjois-Pohjanmaan liiton vuokrasopimus Technopoliksen kanssa on sanottu irti päättymään 31.7.2021.  Virastossa jatketaan valmistelua uusista toimitiloista.

Battery Regions -hankkeen omarahoitusosuus hyväksyttiin

Pohjois-Pohjanmaan liitto jätti hankehakemuksen Battery Regions yhteistyössä Region Västerbottenin, Skellefteån kunnan ja OSAO:n kanssa Interreg Pohjoinen -ohjelmaan. Hankehakemuksesta on tullut alustava hyväksyntäilmoitus. Kaksivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 619 343 euroa. Maakuntahallitus hyväksyi hankkeen Pohjois-Pohjanmaan liiton omarahoitusosuuden 17 365 € katettavaksi aluekehityksen tulosalueen toimintamäärärahoista. Hankkeessa rakennetaan työmarkkinoiden ja koulutuslaitosten välinen yhteistyöverkosto, jonka avulla vaihdetaan kokemuksia ja siirretään tietoa alueelta toiselle. Pohjois-Pohjanmaan liitto ja OSAO pystyvät varautumaan alueelle syntyvän uuden teollisuudenhaaran koulutustarpeisiin.

Lyhyesti

  • Pohjois-Pohjanmaan liiton tiedonohjaussuunnitelma vahvistettiin käyttöön.
  • Maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen kokousaikataulu vuodelle 2021 hyväksyttiin. Kokouspäivistä ja -paikoista ilmoitetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla.
  • Talouspäällikön virka muutettiin asiantuntija, taloushallinto -viraksi 1.11.2020 alkaen.
  • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin yhteistyöryhmään Oulun yliopiston edustajaksi Emilia Vuotin tilalle nimettiin Elina Pikkuaho-Ruonala.
  • Ylivieskan kaupunginvaltuusto on myöntänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.9.2020 Eija-Liisa Pokille eron Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valinnut Aimo Piiraisen uudeksi edustajaksi maakuntavaltuustoon.

Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 16.11.2020.