Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

21.12.2020

Maakuntahallituksen päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmaa valmistellaan

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella 2021–2027 otetaan käyttöön EAKR- ja ESR-rahastojen rinnalle uusi oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Rahastosta tuetaan alueita, joihin kohdistuu sosioekonomisia haasteita EU:n siirtyessä ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä. EU-komission maaraportin mukaan JTF-rahoitus tulisi Suomessa kohdistaa turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviin haasteisiin ja aluetaloudellisiin vaikutuksiin erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. JTF-rahoituksen käytön edellytyksenä on alueelliset oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmat. Maakunnat laativat siirtymäsuunnitelmaluonnokset helmi-maaliskuuhun 2021 mennessä. Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä.

Älykkään erikoistumisen strategia 2021–2024 hyväksyttiin

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia on valmisteltu yhteistyössä sidosryhmien kanssa kuluneen vuoden aikana. Strategialla tähdätään tutkimuksen ja osaamisen muuntamiseen innovaatioiksi elinkeinoelämän tarpeisiin vastaamalla sekä digitalisaation tehokkaampaan hyödyntämiseen. Älykkään erikoistumisen toimeenpanon onnistumista mitataan seuraamalla TKI-toiminnan ja elinkeinojen kehitystä sekä hanketoiminnan vaikuttavuutta.

Itämeren komission työryhmiin tehtiin jäsenehdotuksia

Itämeren komission työryhmillä on keskeinen rooli asiasisältöjen valmistelussa CPMR:n päätöksenteossa. Työryhmien puheenjohtajat valitaan vuoden 2021 alussa kaksivuotiselle kaudelle ja samalla nimetään työryhmien jäseniä jäsenalueilta. Maakuntahallituksen jäseniä ehdotetaan CPMR:n Itämeren komission työryhmiin seuraavasti:

  • Transport Working Group eli liikenneasioiden työryhmään jäseneksi Kalervo Ukkola ja varajäseneksi Matias Ojalehto
  • Maritime Working Group eli meriasioiden työryhmään jäseneksi Lyly Rajala ja varajäseneksi Harri Karjalainen
  • Energy and Climate Working Group eli energia- ja ilmastoasioiden työryhmään jäseneksi Eija-Riitta Niinikoski ja varajäseneksi Rami Rauhala.

Jatkosopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Suomen sopimuksen jatkamisen vuosiksi 2021–2023 rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelmassa. Ohjelmakaudella 2014–2020 Lapin liitto on toiminut rakennerahastojen koordinoivana liittona Pohjois-Suomen maakuntien puolesta. Sopimusta tehtävien hoitamiseksi päivitetään tarvittaessa, jotta tehtävät tulevat hoidettua säädösten mukaisesti ohjelmakauden loppuun asti. Vuoden 2023 jälkeen sopimusta edelleen jatketaan, mikäli hallintoviranomainen sitä edellyttää.

Pohjois-Pohjanmaan liitto mukana AGRO SE-VI  (Cosme programme) -hankkeessa

Pohjois-Pohjanmaan liitto on osatoteuttajana AGRO SE-VI (Cosme programme) -hankkeessa. Päävastuu on Länsi-Kreikan maakunnan alueviranomaisella ja toisena osatoteuttajana on espanjalainen Burgosin provinssin vastaava alueviranomainen. Pohjois-Pohjanmaan liitolle kohdennettu budjetti on 29 634 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 109 089 euroa, josta 99 980 euroa on myönnettyä tukea. COSME-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Euroopan Union alueella toimivien yritysten kilpailukyvykkyyttä ja kestävyyttä sekä kannustaa yrittävää kulttuuria ja edistää pk-yritysten luontia ja kasvua.

Koronaelvytykseen REACT-EU-rahoitusta

Euroopan unioni kohdistaa koronaelvytykseen määräaikaista REACT-EU-rahoitusta, jota varten Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmaan lisätään kaksi uutta toimintalinjaa. Suomen EU-saanto rahoituksesta on noin 160 miljoonaan euroa. Valtion vastinrahoitus huomioiden Suomen määrärahat ovat yhteensä noin 270 miljoonaa euroa vuosille 2021–2023. Valtioneuvosto päättää REACT-EU-lisämäärärahojen jakamisesta maakuntien kesken viimeistään tammikuun 2021 aikana. Alueellisessa jaossa huomioidaan koronan aluetaloudelliset vaikutukset eri puolilla maata.

Lyhyesti

  • Terhi Eteläinen nimettiin Raahen kaupungin edustajaksi Pohjois-Pohjanmaan liiton matkailun kehittämistoimikuntaan.
  • Anna Katajala nimettiin Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n edustajaksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin yhteistyöryhmään sekä Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukuntaan.
  • Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuustoon nimettiin jäseneksi (Ii) Sohvi Tuormaa ja hänen varalleen Mona Kela, varajäseneksi (Lumijoki) Julia Klaavo sekä jäseneksi (Pyhäjoki) Nea Sirkka.
  • Pohjois-Pohjanmaan liitto hyväksyi Istekki Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymän muutetun yhtiöjärjestyksen.