Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

18.01.2021

Maakuntahallituksen päätöksiä

Kokouksen aluksi POPsote-hankkeen hankejohtaja Jouko Luukkonen esitteli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun tilannetta keskittyen rahoituskysymyksiin. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu yleiskatteelliseen laskennalliseen valtion rahoitukseen sekä maksu- ja myyntituloihin. Ensi vaiheessa hyvinvointialueilla ei ole verotusoikeutta. Rahoituspohjana oleva tarvearvio on muuttunut valmistelun aikana monta kertaa heikentäen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen rahoitusasemaa. Tehdyt muutokset vaarantavat hyvinvointialueen kyvyn vastata väestön nopeaan ikääntymiseen liittyvään palveluiden kysynnän kasvuun. Luukkosen mukaan laskelmat päivittyvät vielä useaan kertaan ennen vuotta 2023 ja todellista tilannetta on mahdoton arvioida. Tämä vaikeuttaa hyvinvointialueen strategista suunnittelua.

Pohjois-Pohjanmaan liiton ICT-palvelut ulkoistetaan

Maakuntahallitus hyväksyi Kuntien Tiera Oy:n kanssa tehtävän ICT-palvelusopimuksen ja sopimuksen ICT-siirtoprojektista sekä valtuutti maakuntajohtajan allekirjoittamaan sopimukset. Ulkoistamisella pyritään turvaamaan it-infrastruktuuri, pilvipalvelujen hallinta ja tietoturva-asiat nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Liikkeenluovutus ei kuulu Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Tieran väliseen ulkoistamissopimukseen.

Laajakaistaverkkojen rakentamiseen uusi tukiohjelma

Uudessa tukiohjelmassa laajakaistaverkkojen rakentamiseen on varattu viisi miljoonaa euroa. Tukea suunnataan alueille, joille ei ole tulossa kaupallisesti nopeaa laajakaistaa ennen vuotta 2025. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom alkaa myöntää tukea 1.1.2021. Tuen piiriin kuuluvat vakituisten asuntojen, yritysten ja julkishallinnon toimipaikkojen lisäksi myös vapaa-ajan asunnot. Pohjois-Pohjanmaan liitto on aktivoinut kuntia laajakaistan rakentamisessa aikaisemman ohjelman aikana. Laajakaistarakentamisen tarve ei kuitenkaan ole päättynyt ja jatkuvaa kehittämistä tarvitaan edelleen. Maakuntahallitus kävi lähetekeskustelun ja ohjeisti viranhaltijoita jatkovalmisteluun.

Matkailustrategian valmistelu käynnissä

Maakuntahallitus kävi lähetekeskustelun Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategiasta, jonka valmistelu aloitettiin syksyllä 2020. Strategian tekemistä ohjaa matkailun kehittämistoimikunta. Strategisen kehittämisen painopisteitä ovat kilpailukyky, vastuullisuus ja saavutettavuus.

Rahoitussuunnitelmien laatiminen käynnissä

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelma vuosille 2021–2022 laaditaan REACT-EU-rahoitusta varten. REACT-EU-rahoituksella tuetaan alueita koronakriisin aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa sekä luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Pohjois-Pohjanmaalla laadittiin syksyllä 2020 Pohjois-Pohjanmaan koronatoimenpidesuunnitelma 2020–2021. Asiakirjan ajantasaisuus tarkastetaan maakunnan sidosryhmien kanssa ja lisätään siihen REACT-EU-rahoitustaulukot, joissa myöntövaltuudet jaetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen käytössä oleviin rahoitusvälineisiin.

Lyhyesti

  • Interreg-ohjelmien valmistelu sekä valtuustoaloitteen käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.