Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

15.03.2021

Maakuntahallituksen päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2020 tilinpäätös on ylijäämäinen

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2020 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos on 282 147,58 euroa ja kehittämisrahastosta tuloutettiin 38 201,37 euroa.
Tilikauden ylijäämä on 320 348,95 euroa. Tilikauden toteutuneet toimintakulut olivat 5 157 520 euroa ja toimintatuotot 5 447 177 euroa.
Pohjois-Pohjanmaan kunnat maksoivat liitolle jäsenmaksuja yhteensä 3 489 400 euroa.

Tilikauden tulokseen vaikutti koronaepidemian tuomat säästöt matkustus- ja kokouskustannuksiin sekä tilaisuuksista. Matkustaminen loppui lähes kokonaan maaliskuussa 2020. Kokoukset ja tilaisuudet pidettiin pääsääntöisesti sähköisessä toimintaympäristössä. Lisäksi siirtyminen etätyöskentelyyn ja sähköiseen toimintaympäristöön alensi merkittävästi posti- ja muiden toimistopalveluiden kustannuksia. Henkilöstökulujen säästöjä syntyi, kun kaikkia viransijaisuuksia täytetty. Kuluja nostivat laitehankinnat etätyöskentelyä varten sekä ICT- sekä talous- ja henkilöstöpalvelujen muutosprojektien kustannukset.

Ilpo Tapaninen vs. suunnittelujohtajaksi

Suunnittelujohtajan viransijaiseksi 1.4.–30.11.2021 valittiin suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen. Hän on toiminut aikaisemminkin suunnittelujohtajan viransijaisena ja varahenkilönä.

Matkailustrategia 2021–2023

Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategia hyväksyttiin pienillä tarkennuksilla ja matkailun kehittämistoimikuntaa evästettiin toimeenpano-ohjelman valmisteluun. Vision mukaan Pohjois-Pohjanmaa on Suomen voimakkaimmin kasvava matkailumaakunta – aito vahvojen matkailukohteiden Pohjois-Pohjanmaa. Tavoitteena on kehittää Pohjois-Pohjanmaata ympärivuotisesti maan vetovoimaisimmaksi matkailumaakunnaksi, jonka matkailukohteet ovat tunnetuimpia ja parhaiten saavutettavia sekä kotimaisille että kansainvälisille matkailijoille. Maakunnan monipuoliset vetovoimatekijät tuotteistetaan elämyksellisiksi tuotteiksi, jotka ovat kilpailukykyisiä, kestäviä ja kannattavia.

Lyhyesti

  • Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2021–2022, Pohjois-Pohjanmaan REACT-EU-myöntövaltuuksien kohdistaminen erityistavoitteisiin sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton ja ELY-keskuksen rahoitusinstrumentteihin tiedoksi maakuntahallitukselle.
  • Pohjois-Pohjanmaan liiton hankintaohje hyväksyttiin.
  • Maakuntahallitus siirsi päätösvaltaansa hankinta-asioissa viranhaltijoille. Maakuntajohtaja voi päättää sellaisista hankinnoista, joiden arvo on enintään 60 000 euroa, tulosaluejohtajat voivat päättää oman tulosalueensa toimintaan liittyvistä hankinnoista, joiden arvo on enintään 10 000 euroa sekä Euroopan komission rajayhteistyöohjelmasta vastaava viranhaltija voi päättää ohjelman toimintaan ja toimeenpanoon liittyvistä hankinnoista, joiden arvo on enintään 10 000 euroa. Maakuntahallitus antoi tulosaluejohtajille oikeuden nimetä omilta tulosalueiltaan tarvittavan määrän työntekijöitä, jotka voivat tehdä viraston toiminnan kannalta tarpeellisia ja tavanomaisia pienhankintoja.
  • Hallintojohtaja Riitta Pitkänen nimettiin maakuntajohtajan sijaiseksi.
  • Maakuntahallitus nimesi laskujen hyväksyjät 1.4.2021 alkaen.
  • Maakuntahallitus kävi keskustelun Pohjois-Pohjanmaan liiton palkkiosäännön tarkistamisesta. Palkkiosäännössä määritellään luottamushenkilöiden yleiset palkkioperusteet, kokouksista maksettavat palkkiot, puheenjohtajien vuosipalkkiot, ansionmenetys- ja muut toimielinten kokouksista maksettavat korvaukset ja kokousmatkojen korvaukset. Hallintosäännön tarkistus viedään maakuntavaltuustoon keväällä 2021 ja se tulisi käyttöön uuden valtuustokauden alkaessa.
  • Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuustoon jäseneksi nimettiin Sinja Meriläinen ja hänen varalleen Lenni Paloniemi Raahesta.
  • Maakuntahallitus kävi lähetekeskustelun maakuntavaltuuston 14.12.2020 kokouksessa tehdystä aloitteesta maakuntavaltuuston kokouspäivän kulkuun ja asioiden käsittelyjärjestykseen liittyen.
  • Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee maakunnan kehittämisrahaa PPL 90 & PPKY 70 -hankkeelle, jonka tarkoituksena on toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan (90 vuotta) ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston (70 vuotta) juhlavuoden tapahtumia.

 

Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 19.4.2021.