Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

19.04.2021

Maakuntahallituksen päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätöksiä 19.4.2021

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotuksesta. Ohjelmaehdotus sisältää EAKR- ja ESR-rahastoista tuettavat toimet. Pohjois-Pohjanmaan liiton antama lausunto on toimitettu 16.4.2021.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) valmistelu

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta. Pohjois-Pohjanmaan liiton lausunto on toimitettu 16.4.2021.

Karelia-ohjelma 2021–2027

Yhteistyöohjelmien toteutus jatkuu EU:n ulkorajoilla myös ohjelmakaudella 2021–2027. Suomen ja Venäjän rajalle valmistellaan nykyisen ohjelmajaon mukaisesti kolme erillistä yhteistyöohjelmaa ja Karelia tulee olemaan yksi näistä. Ohjelman valmistelu on käynnissä ja tavoitteena on toimittaa ohjelmaesitys EU:n komission käsiteltäväksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Ohjelman alustavat toimintalinjat kytkeytyvät taloudelliseen yhteistyöhön, ympäristöön, matkailuun ja kulttuuriin. Valmistelussa on uudenlaisena ruohonjuuritason rajanylittäviä ihmisten kohtaamisia tukeva toimintalinja. Pohjois-Pohjanmaan liitto tulee toimimaan hallintoviranomaisena uudessa ohjelmassa ja virallinen nimeäminen tapahtuu ohjelman hyväksynnän yhteydessä.

Itä- ja Pohjois-Suomen kaivannaisalan toimintasuunnitelma

Itä- ja Pohjoisen Suomen maakuntaliitot ovat konsulttien tuella työstäneet syksyn 2020 aikana yhteisen kaivannaisalan toimintasuunnitelman. Kaivannaisalan painoarvo korostuu erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Kaivannaisalalle on syntynyt vahvaa osaamista ja erikoistunutta liiketoimintaa turvaamaan vastuullisen kaivannaistoiminnan kehittymistä. Alalla on aluetalouteen ja työllisyyteen merkittävä välillinen vaikutus. Toiminnan tavoitteena on kehittää kaivostoiminnan vastuullisuutta opetuksesta liiketoimintaan.

Syksyn 2021 kokousaikataulu

Maakuntahallituksen ja -valtuuston kokousten sekä edustajainkokouksen aikataulu syksyllä 2021:

  • edustajainkokous järjestetään 4.10.2021.
  • uusi maakuntavaltuusto kokoontuu 8.11. ja 13.12.2021.
  • uusi maakuntahallitus kokoontuu 22.11. ja 20.12.2021.

Maakuntavaltuuston ja -hallituksen kokouspäivistä ja -paikoista ilmoitetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla.

Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 17.5.2021.