Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

17.05.2021

Maakuntahallituksen päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus piti kokouksen maanantaina 17.5.2021.

Pohjois-Pohjanmaan hallintosääntöä uudistetaan

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton uuden hallintosäännön. Uusi hallintosääntö vastaa Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian 2020–2024 ja ajantasaisen lainsäädännön vaatimuksia. Uudessa hallintosäännössä on huomioitu maakunnan liiton organisaatiossa tapahtuvat muutokset. Viraston sijaan maakunnan liitolla on toimisto. Tulosalueet ja tulosaluejohtajat ovat jatkossa vastuualueita ja vastuualuejohtajia. Hallintojohtajan tehtävä muutetaan hallinto- ja henkilöstöjohtajaksi. Maakuntahallituksen ja johtavien viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta on määritelty hallintosäännössä aiempaa tarkemmin. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö on tarkistettu maakuntahallituksen maaliskuussa tekemien linjausten mukaisesti.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma etenee suunnitellusti  

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee maakuntaohjelman 2022–2025 tilannekatsauksen tiedoksi ja käy lähetekeskustelun asiasta. Ohjelman valmistelu on edennyt työsuunnitelman mukaisesti. Maakuntaohjelma on maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyssä syksyllä 2021. Linkki maakuntaohjelmaluonnokseen.

Koronan vaikutukset kuntayhtymän talouteen vähäiset

Maakuntahallitus sai katsauksen kuntayhtymän taloudellisen tilanteen kehittymisestä. Tammi-huhtikuun toimintakulut olivat noin 1,5 miljoonaa euroa. Toteuma budjettiin verrattuna 33 prosenttia. Koronaepidemian vaikutukset näkyvät erityisesti vähäisinä matkustus- ja ravitsemuspalvelukuluina. Luvut eivät sisällä EAKR- ja ENI-ohjelmaa eikä liiton hallinnoimia hankkeita.

Arviointikertomus 2020

Maakuntahallitus sai tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi. Arviointikertomus käsitellään maakuntavaltuustossa tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Maakuntavaltuuston jäsenmuutos

Muhoksen kunnanvaltuusto on myöntänyt Pasi Brotkinille eron Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja valinnut maakuntavaltuuston uudeksi varajäseneksi Ville Rauhion. Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi ja esittää edelleen maakuntavaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi.

Seuraavat kokoukset

Maakuntavaltuuston kokous järjestetään 7.6.2021.
Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 14.6.2021.