Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

14.06.2021

Maakuntahallituksen päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus kokoontui maanantaina 14. kesäkuuta etäyhteyksin. Kokouspäätökset tehtiin esityslistan esitysten mukaisesti. 

Maakuntavaltuuston päätökset täytäntöön

Maakuntavaltuuston päätökset ovat syntyneet säädetyssä järjestyksessä, maakuntavaltuusto ei ole ylittänyt toimintavaltaansa eivätkä päätökset ole lainvastaisia.

Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvion valmistelu alkaa

Maakuntahallitus hyväksyi talous- ja toimintasuunnitelman 2022–2024 laadintaohjeet. Vuonna 2022 kuntalaskutus pidetään edellisen vuoden tasolla. Talous- ja toimintasuunnitelmaehdotus käsitellään maakuntahallituksessa 13.9.2021 ja sen jälkeen suunnitelma lähetetään lausunnolle jäsenkuntiin. Talousarvio ja suunnitelma käsitellään maakuntavaltuuston kokouksessa 13.12.2021.

Riitta Pitkäsestä hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Hallintojohtaja Riitta Pitkäsen virkanimike muutettiin hallinto- ja henkilöstöjohtajaksi 1.8.2021 alkaen. Pohjois-Pohjanmaan liiton uuden hallintosäännön määräysten täytäntöönpanon kannalta on tarkoituksenmukaista muuttaa hallintojohtajan virkanimike hallinto- ja henkilöstöjohtajaksi.

Henkilömuutoksia hyvinvoinnin yhteistyöryhmässä

Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n edustajaksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin yhteistyöryhmään nimettiin sosiaali- ja terveysalan yksikönjohtaja Aini Ojalan tilalle sosiaali- ja terveysalan yksikönjohtaja Taina Junttilan ja hänen varalleen koulutuspäällikkö Markus Karttusen.

Maakuntajohtajan palkkaan korotus

Maakuntajohtaja Pauli Harjun palkkaa korotettiin 750 euroa. Harju aloitti tehtävässään vuonna 2008. Tämän jälkeen hänen palkkaansa on tarkistettu vain kerran vuonna 2011. Valmistelun yhteydessä maakuntajohtajan palkkatasoa on verrattu muiden vastaavien maakuntien maakuntajohtajien palkkaan ja muun liiton henkilöstön palkkaan.

Seuraava kokous

Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 16.8.2021.