Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

14.09.2020

Maakuntahallituksen päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokousti 14.9.2020 Oulussa. Kokous keskeytettiin runsaan kolmen tunnin jälkeen ja kokousta jatketaan 28.9.2020.

Talous- ja toimintasuunnitelma lausunnoille jäsenkuntiin

Maakuntahallitus hyväksyi talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen vuosille 2021–2023 ja talousarvion 2021 jatkovalmistelun pohjaksi. Perussopimuksen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenkunnilta pyydetään luonnoksesta lausunnot, jotka huomioidaan lopullisessa suunnitelmassa. Vuoden 2021 talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on 5 646 887 euroa, jossa on lisäystä vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 5,4 prosenttia. Toimintakulut ovat 5 705 149 euroa, jossa on lisäystä edellisen vuoden talousarvioon 4,2 prosenttia. Toimintatuottojen ja toimintakulujen lisäys johtuu siitä, että liiton hallinnoimia hankkeita on käynnistymässä vuoden 2020 lopussa. Jäsenkuntien maksuosuudet säilyvät ennallaan vuoden 2020 talousarvioon verrattuna.

Pohjois-Pohjanmaalle koronatoimenpidesuunnitelma vuosille 2020–2021

Koronakriisin taloudellisten vaikutusten jälkihoidon ja jälleenrakennuksen alueellisten toimien kokoamiseksi laaditaan Pohjois-Pohjanmaan alueellinen selviytymissuunnitelma. Maakuntaliiton johdolla laadittava suunnitelma tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen ja sidosryhmien kanssa. Suunnitelma tulee maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi 30.9.2020. Suunnitelma sisältää sekä nopean palautumisen painopisteet ja toimenpiteet että valinnat uuden kasvun käynnistämiseksi. Tähtäimessä on elinkeinorakenteen uudistuminen, joka nojaa osaamiseen ja innovaatioihin.

Pohjois-Pohjanmaan liiton Digituki-hankkeelle haetaan jatkoa

Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee valtionavustusta digituen alueellisen koordinoinnin jatkokehittämiseen. Pohjois-Pohjanmaalla on kehitetty digituen alueellista koordinointia vuodesta 2018 lähtien. Valtiovarainministeriö on avannut maakuntien liitoille valtionavustushaun, joka mahdollistaa digituen alueellisen koordinoinnin jatkokehittämisen Pohjois-Pohjanmaalla 1.11.2020–31.10.2021 välisenä aikana. Pohjois-Pohjanmaan hankkeessa painopisteenä on maakunnallisen digitukiverkoston toiminnan kehittämisen jatkaminen, jotta verkosto voi tulevaisuudessakin edistää alueellisen digituen tarjontaa ja parempaa saatavuutta. Hankkeessa tuetaan kuntatasolla tapahtuvaa digituen kehittämisestä ja koordinointia. Hankkeen kokonaisbudjetti on 185 000 euroa. Omarahoitusosuus 37 000 euroa esitetään rahoitettavaksi Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastosta.

Lyhyesti

  • Työstettiin Pohjois-Pohjanmaan liiton lausuntoa hallituksen esityksestä sote-maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä.
  • Päätettiin Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinkäyttöoikeuksista.

Seuraavat kokoukset

Maakuntahallituksen tämän päivän kokousta jatketaan 28.9.2020, jonka jälkeen seuraava kokous pidetään 19.10.2020.