Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

12.10.2020

Maakuntakaavan kattavuus ja oikeusvaikutteisuus ei ole korvattavissa

Maakuntajohtajat ottivat kantaa maankäyttö- ja rakennuslain valmistelutilanteeseen: toimiva suunnittelujärjestelmä tarvitsee vain päivittämisen. Uusien ja keskenään osin päällekkäisten suunnittelutasojen sijaan on luotava edellytykset suunnitteluyhteistyön kehittämiselle ja tehokkaammalle resursoinnille.

Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki sekä kaavajärjestelmä on ollut toimiva maamme erilaisissa olosuhteissa ja vaihtelevien ohjaustarpeiden vallitessa. Vuoden 2014 jälkeen maakuntakaavoissa on yhteensovitettu ja ratkaistu uusiutuvan energian, erityisesti tuulivoiman, tarpeita muuhun alueidenkäyttöön.

Oikeusvaikutteista maakuntakaavaa ei ole sen alueellisen ja sisällöllisen kattavuuden vuoksi mahdollista korvata. Luonnoksessa esitetty muutos yksiselitteisen oikeusvaikutteisuuden tilanteesta aiheuttaisi jatkuvaa tulkintaa ja tulkinnan vaikeutta. Viranomaisten rooli hankaloituu, jos kulttuuriympäristöjä tai energiantuotantoa koskevissa lausunnoissa ja lupapäätöksissä ei voida nojata oikeusvaikutteiseen maakuntakaavaan. Pistemäisesti toimiva lupajärjestelmä jäisi varsin irralliseksi ilman maakuntakaavan muodostamaa kokonaisvaltaista, oikeusvaikutteista taustaa.

Kaikilla kunnilla ei ole riittäviä resursseja kattavaan yleiskaavoitukseen, vaan kunnissa tukeudutaan voimakkaasti maakuntatason suunnitteluun ja selvityksiin. Mikäli maakuntakaavan oikeusvaikutteisista teemoista puuttuvat esimerkiksi luonnonvarojen kestävä käyttö ja uusiutuva energia, valtaosa taajamien ulkopuolista alueista jää ilman maankäytön suunnitelmallista selkärankaa. Maakuntakaava varmistaa elinympäristöön vaikuttamisen mahdollisuuden kaikilla alueilla. Jos lainsäädäntö rajaa maakuntakaavan oikeusvaikutuksia, se halvaannuttaa mahdollisuuden ratkoa joustavasti eteen tulevia seudullisia ja yliseudullisia maankäyttökysymyksiä.

Pohjois-Pohjanmaan toimintaympäristön näkökulmasta on tarkoituksenmukaista, että oikeusvaikutusta ei rajata, tai se koskee lisäksi muun muassa luonnonvarojen kestävää käyttöä ja energiantuotannon alueita.

Maakuntajohtaja Pauli Harju korostaa, ettei hallituksen tahtotila Suomen sähköistämiseksi toteudu ilman tuulivoiman voimakasta lisäämistä ja tuulivoimahankkeiden kehittämistä tukevaa maakuntakaavoitusta. Uudessa maankäyttö- ja rakennuslain valmistelussa maakuntakaavan luonnonvarojen ja esimerkiksi tuulivoiman ohjausvaikutus olisi jäämässä pois. Tämä heikentää uusiutuvan energian ja erityisesti tuulivoiman teollisen mittakaavan hankkeiden toteutumista. Hankkeiden yhteensovitus ja sosiaalinen toimilupa tehdään maakuntakaavalla. Ollaanko siirtymässä kaavabyrokratiasta lupabyrokratiaan valitusten merkityksen kasvaessa ja alueellisen tahtotilan muuttuessa keskitetyksi säädösten tulkinnaksi, Harju kysyy.

Maakuntien kannanotto maankäyttö- ja rakennuslain valmistelutilanteeseen.