Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

14.12.2020

Maakuntavaltuusto hyväksyi merialuesuunnitelman ja budjetin vuodelle 2021

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto käsitteli sähköisessä kokouksessaan 14.12.2020 muun muassa ehdotusta Selkämeren pohjoisosan, Merenkurkun ja Perämeren merialuesuunnitelmaksi sekä liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 2021–2023.

Merialuesuunnittelulla edistetään merialueiden kestävää käyttöä

Maakuntavaltuusto hyväksyi Selkämeren pohjoisosan, Merenkurkun ja Perämeren alueen merialuesuunnitelman Pohjois-Pohjanmaan toimialueen osalta. Päätös tulee voimaan, kun Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin maakuntavaltuustot ovat tehneet vastaavat hyväksymispäätökset.

Merialuesuunnittelulla tuetaan meren kestävää käyttöä ja meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. Suomi on jaettu kolmeen merialuealueeseen. Pohjois-Pohjanmaa kuuluu Selkämeren pohjoisosan, Merenkurkun ja Perämeren alueeseen. Merialuesuunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen, vaan se on aluesuunnittelun strateginen työkalu, joka tukee maakuntakaavoitusta.

Lisätietoa merialuesuunnittelusta: Merialuesuunnittelun valtakunnalliset sivut 

Pohjois-Pohjanmaan liiton merialuesuunnittelun verkkosivut löytyvät tästä linkistä.

Talous- ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin

Liiton talousarvio 2021 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosiksi 2021–2023 hyväksyttiin.  Ensi vuoden talousarvio on tasapainotettu niin, että vuoden 2021 tilikauden tulos on 0 euroa. Tehdyt talousarviotarkistukset kohdentuivat henkilöstön palkkakustannuksiin, erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen varattuihin määrärahoihin sekä tulosalueiden palveluiden ostoihin ja muihin toimintakuluihin. Talousarviossa esitettyihin toiminnallisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joihinkin toimintoihin jäsenkuntalaskutuksen ulkopuolisen rahoituksen hankkimista.

Kehittämisrahastolla turvataan hankkeiden omarahoitusosuudet

Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastoon siirretään yli-/alijäämätililtä 300 000 euroa. Rahastosta katetaan liiton toteuttamien hankkeiden omarahoitusosuuksia.

Hallintosäännön muutokset hyväksyttiin

Maakuntavaltuusto hyväksyi hallintosääntöön esitetyt muutokset. Hallintosäännön päivittäminen oli tarpeen tiedonhallintaa ja asiakirjahallintoa koskevan lainsäädännön vuoksi. Samalla päivitettiin hallintosääntö vastaamaan organisaation nykyhetken tarpeita toiminallisuuden osalta.

Maakuntavaltuusto evästi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelua

Maakunnan liitolla on vastuu maakunnan suunnittelusta ja kehittämisestä alueiden kehittämislain sekä maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Uuden maakuntaohjelmatyön valmistelu on alkanut. Maakuntahallituksen käsittelemän maakuntaohjelman työsuunnitelman mukaisesti maakuntavaltuustolle annettiin valmisteluun liittyvä katsaus ja käytiin evästyskeskustelu.

Jäsenkunnat ovat hyväksyneet perussopimuksen muutokset

Kaikki Pohjois-Pohjanmaan 30 kuntaa ovat hyväksyneet muutetun perussopimuksen. Kuntavaalien ajankohdan vaihtuminen vaati muutoksen Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimukseen. Vuoden 2012 kuntavaaleihin saakka vaalipäivä oli lokakuun neljäs sunnuntai. Vuoden 2017 kuntavaaleista lähtien vaalit järjestetään huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Perussopimuksen muutos koskee Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajainkokouksen järjestämisajankohtaa.

Henkilövaihdos

Ylivieskan kaupunginvaltuusto on myöntänyt Eija-Liisa Pokille eron Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valinnut Aimo Piiraisen uudeksi edustajaksi maakuntavaltuustoon.

Maakuntavaltuuston esityslista

Maakuntavaltuuston kokous YouTubessa

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152