Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

07.06.2021

Maakuntavaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto kokoontui 7.6.2021 nykyisellä kokoonpanolla viimeistä kertaa. Kokous pidettiin Teamsin välityksellä ja yleisö pystyi seuraamaan suoraa lähetystä YouTube-kanavalla. Nykyinen valtuusto aloitti kautensa vuonna 2017. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Pirjo Sirviö kiitti valtuustoa ja maakuntahallitusta sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton henkilökuntaa kuluneesta kaudesta. Kesäkuussa järjestettävien kuntavaalien jälkeen maakuntaan valitaan uusi maakuntavaltuusto vaalien tulokseen perustuen. Valinta tehdään maakunnan kuntien edustajainkokouksessa lokakuun alussa.

Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyttiin

Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilikauden tulos päättyi alijäämäisestä talousarviosta huolimatta plussalle. Tilikauden ylijäämä 320 348,95 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille.
Tulokseen vaikutti suurelta osin koronaepidemia, jonka vuoksi liiton henkilöstön ja luottamushenkilöiden matkustaminen loppui käytännössä lähes kokonaan maaliskuussa 2020. Kokouksia ja tilaisuuksia alettiin pitää verkossa. Siirtyminen etätyöskentelyyn ja sähköiseen toimintaympäristöön alensi merkittävästi posti- ja muiden toimistopalveluiden kustannuksia. Säästöjä syntyi myös henkilöstökuluissa, koska kaikkia viransijaisuuksia ei täytetty.

Uusi hallintosääntö voimaan 1.8.2021

Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton uuden hallintosäännön, joka tulee voimaan pääosin 1.8.2021 alkaen. Uusi hallintosääntö vastaa maakuntavaltuuston 8.6.2020  hyväksymän Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian 2020–2024 ja ajantasaisen lainsäädännön vaatimuksia.

Uuden hallintosäännön myötä liiton organisaatiossa tapahtuu muutoksia. Viraston sijaan maakunnan liitolla on toimisto. Tulosalueet  ja tulosaluejohtajat muuttuvat vastuualueiksi ja vastuualuejohtajiksi. Hallintojohtajan tehtävä muutetaan hallinto- ja henkilöstöjohtajaksi. Pohjois-Pohjanmaan liiton vastuualueet ovat maakunnan kehittäminen ja rahoitus, maakunnan suunnittelu ja osaaminen sekä hallinto.

Toimielinten kokouksista maksettaviin palkkioihin tulee korotuksia. Maakuntavaltuusto äänesti kokouspalkkioiden korotuksesta perussuomalaisten valtuustoryhmä esittäessä, ettei palkkioita koroteta. Esitys kaatui äänin 54–4.

Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän esitys ryhmäpuheenvuorojen keston rajoittamisesta viideksi minuutiksi ja muun puheenvuoron kolmeksi minuutiksi hyväksyttiin äänin 39–20.

Maakuntavaltuusto evästi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman valmistelua

Maakuntavaltuusto keskusteli maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelusta. Ohjelman valmistelu on edennyt työsuunnitelman mukaisesti. Maakuntaohjelma on maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyssä syksyllä 2021.