Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

13.06.2022

Maakuntavaltuuston kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto piti kokouksen Oulussa, ODL Hyvinvointikeskuksen Wegelius-salissa maanantaina 13.6.2022. Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden.  Vuoden 2021 tilikauden tulos on 282 033,22 euroa ylijäämäinen. Tarkastuslautakunta antoi arviointikertomuksensa liiton toiminnasta.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahaston uudet säännöt. Kehittämisrahaston sääntöjä on tarkennettu rahaston käyttötarkoituksen ja rahoituksen myöntämisen perusteiden osalta.

Edellisten vuosien aikana ylijäämää on kertynyt yli 980 000 euroa. Maakuntavaltuusto päätti siirtää edellisten tilikausien yli-/alijäämätililtä 500 000 euroa kehittämisrahastoon. Pystyäkseen toimimaan asetettujen strategisten tavoitteiden ja tuleville vuosille asetettujen toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti liitto hankkii toiminnan toteuttamiseksi hankerahoitusta. Lähes kaikki hankerahoitus vaatii organisaatiolta omarahoitusosuuden, joista osa katetaan kehittämisrahastosta talousarvion tasapainottamiseksi.

Maakuntavaltuusto myönsi Eija-Riitta Niinikoskelle (kesk, Nivala) eron maakuntahallituksen jäsenyydestä sekä Reetta Tuovinen-Salolle (kesk, Utajärvi) eron maakuntahallituksen varajäsenyydestä. Maakuntahallituksen jäseneksi toimikauden loppuajaksi valittiin Miika Heikkilä Kalajoelta sekä varajäseneksi Maija Paavola Utajärveltä.

Maakuntavaltuustolle esiteltiin energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan kokonaisuutta. Vaihemaakuntakaava etenee seuraavaksi luonnosvaiheen nähtävillä oloon ja siihen sisältyvään vuorovaikutukseen osallisten kanssa.