Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

29.05.2023

Maakuntavaltuuston päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi maanantaina 29.5.2023 Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilikauden tulos oli 84 342,90 euroa. Toiminnan osalta vuodelle 2022 saavutettiin asetetut tavoitteet. Toimintavuoden 2022 keskiössä olivat muun muassa maakunnan aseman parantaminen eurooppalaisessa ja kansallisessa liikennepolitiikassa sekä pohjoisten liikenneyhteyksien painoarvon vahvistaminen, maakuntaohjelman toimeenpano, kansainvälisyys sekä Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 – ohjelman toteuttaminen. Toimintavuonna jatkettiin Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan valmistelua, johon liittyy tärkeänä osana liiton hallinnoiman TUULI-hankkeen selvitykset. Toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen voi tutustua tästä linkistä.

Tarkastuslautakunnan laatimassa arviointikertomuksessa todetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminnan olleen hyvää.  Tavoitteet on asetettu oikein ja ne ovat olleet realistiset suhteessa resursseihin. Esille nostettiin muun muassa liiton strategian seuranta ja mittarit sekä työhyvinvointi.

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosääntöön hyväksyttiin kuntalain vaatimusten ja Kuntaliiton hallintosääntömallin suositusten mukaiset määräykset toiminnasta poikkeusoloista ja normaaliolojen häiriötilanteissa. Muutokset mahdollistavat maakuntajohtajalle ja vastuualuejohtajille normaalista toimivallasta poikkeamisen välttämättömän syyn vuoksi, jos maakuntahallitus on vahvistanut sen päätöksellään tarpeelliseksi. Lisäksi hyväksyttiin muutos, jolla hallinto- ja henkilöstöjohtaja voi siirtää päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle seuraavilta osin: toimiminen kuntayhtymän palkka-asiamiehenä, vastaaminen työmarkkinaosapuolten välisestä neuvottelutoiminnasta, henkilöstöpolitiikan ja yhteistoiminnan kehittäminen sekä vastaaminen työterveyshuollon järjestämisestä.

Tiina Hanhikorvelle myönnettiin ero tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä. Uudeksi varajäseneksi valittiin Anne Huttunen (ps.) Alavieskasta  toimikauden loppuajaksi.

 Muutoksia maakuntavaltuustossa

  • Oulun kaupunginvaltuusto on myöntänyt 12.12.2022 Matti Matinheikille (Kok.) eron Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja valinnut maakuntavaltuuston uudeksi varajäseneksi Lyly Rajalan (Kok.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
  • Siikajoen valtuusto on 5.4.2023 todennut Tiina Hovin (kesk.) menettäneen vaalikelpoisuutensa Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston varajäsenyyden osalta ja valinnut maakuntavaltuuston uudeksi varajäseneksi Riitta-Liisa Salmenkankaan (kesk.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.