Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

21.04.2021

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ei saa korvata maakuntaan kohdistettavaa rakennerahastorahoitusta

Pohjois-Pohjanmaan liitto: Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ei saa korvata maakuntaan kohdistettavaa rakennerahastorahoitusta

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) on uusi EU-rahasto, joka tulee käyttöön EAKR:n ja ESR:n rinnalle. JTF-rahoituksen keskiössä on komission ehdotuksen mukaisesti Suomen hallituksen linjaus puolittaa turpeen poltto vuoteen 2030 mennessä. Energiaturpeen kysynnän voimakas lasku johtaa nopeaan toimialan rakennemuutokseen. Pohjois-Pohjanmaan liitto pitää tärkeänä, että JTF-rahoitusta suunnataan toimiin, joilla voidaan vaikuttaa turpeen energiakäytön muutoksesta aiheutuviin yritys- ja aluevaikutuksiin.

JTF on käyttöalaltaan huomattavasti rajoitetumpi kuin rakennerahastot. Erityisesti EAKR-rahoitus on käyttökelpoisempaa ja laaja-alaisempaa aluetalouden uudistamisessa ja työpaikkojen luomisessa. JTF-rahastolla ei tule korvata maakuntaan kohdistettavaa EAKR-rahoitusta ja näin heikentää maakunnan laaja-alaista kehittämistä. 

Oikeudenmukaisen siirtymän tukemisella on merkittävä tarve Pohjois-Pohjanmaalla

Turpeen energiakäytön vähenemisesta seuraa energiapuun kysynnän kasvu, joka vaikuttaa suoraan metsäsektorilla tarvittaviin toimiin. Kotimaisen puun käyttöä turpeen tilalla on lisättävä kehittämällä puunkorjuumenetelmiä ja yritysten puunkorjuuketjuja sekä investoimalla puun varastointiterminaaleihin ja tieverkostoihin.

Maakunnilla oltava riittävä keinovalikoima käytettävissään

 JTF-rahoituksella tulee voida rahoittaa ALKE-lainsäädäntöön perustuvia ja alueellisen suunnitelman mukaisia pienimuotoisia perusrakenteen investointeja silloin, kun ne liittyvät turpeen energiakäytöstä luopumiseen ja sitä korvaaviin, kuten energiahuoltoon liittyviä terminaaliratkaisuja. Lisäksi on mahdollistettava biokaasuun liittyvien selvitysten ja investointien rahoittaminen, kun niillä täydennetään ja tuetaan muiden EU-ohjelmien mukaisia toimenpiteitä.