Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

31.05.2023

Pohjoinen vauhdittaa taloutta ja turvaa hyvinvointia

Helsingin Sanomien pääkirjoitus 22.5. ”Pohjoisesta tulee kovaa vauhtia uusi etelä” kuvaa hyvin tilannetta, joka pohjoisilla alueilla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on käynnissä. Katseet ovat kääntyneet nyt monesta syystä pohjoiseen. NATO-jäsenyys, energiakriisi ja huoltovarmuuden merkityksen kasvu ovat lisänneet pohjoisen Suomen painoarvoa. Samalla uusiutuvan energian eli vihreän siirtymän investoinnit ovat tuomassa kymmenien miljardien eurojen investointiruiskeen Pohjois-Suomeen. Arvioiden mukaan esimerkiksi noin 65 % kaikesta Suomeen suunnitellusta tuulivoimatuotannosta tulee neljän pohjoisen maakunnan alueelle. 

Vihreää siirtymää edistävät ensisijaisesti kuluttajat ja kuluttajille tuotteita ja palveluita tuottavat yritykset ja näitä rahoittavat pääomat. Tästä syystä vihreän siirtymän investoinnit ovat Suomen taloudelle ja hyvinvointimme turvaamiselle tärkeitä. Vihreän siirtymän tulee olla oikeudenmukainen. Siksi on välttämätöntä, että asiat kehittyvät kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutuksessa siten, että ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat sovitetaan yhteen.

Valtiovallan on huolehdittava, että Suomi pysyy houkuttelevana investointiympäristönä ja että energiantuotannon rinnalle saadaan uusiutuvaa energiaa hyödyntävää teollisuutta. Teollisuuden sijoittuminen lähelle energiantuotantoa vähentää investointitarvetta siirtoverkkoihin.

Toimivat liikenneyhteydet Ruotsiin ja Norjaan tukevat koko Suomen huoltovarmuutta, puolustusta ja kasvua. Maayhteyden kehittämistä pohjoisen kautta Eurooppaan ja pohjoisille merialueille on jatkettava tulevalla hallituskaudella. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman Liikenne12- kriteerit on uudelleen arvioitava muuttuneen maailman tilanteen takia.

Suomen ja Euroopan on oltava aiempaa omavaraisempia ja riippumattomampia poliittisesti epävakaiden alueiden tuottamasta energiasta, raaka-aineista ja komponenteista. Suomen talouden on uudistuttava ja tuottavuuden on parannuttava, jotta hyvinvointimme kestää vähenevän työvoiman ja kasvavan väestömme hoivatarpeen.

Pohjois-Suomen maakuntaliitot esittävät yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa, että seuraava hallitus käynnistää valtioneuvostotasoisen Pohjoisen ohjelman. Ohjelman tavoite on parantaa koko Suomen turvallisuutta, geopoliittista asemaa, kestävää kasvua ja hyvinvointia. Valtiotason ohjelma tarvitaan, koska kyseessä on valtioiden välinen yhteistyö.

Maakuntahallitusten puheenjohtajat

Lapin liitto
Katri Kulmuni kesk.

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Jussi Ylitalo kesk.

Kainuun liitto
Sakari Seppänen kesk.

Keski-Pohjanmaan liitto
Timo Pärkkä kesk.