Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

13.09.2022

Pohjois-Pohjanmaa kokoaa matkailun toimijoita yhteen uudessa kehittämishankkeessa

Anna-Maija Toivonen.
Anna-Maija Toivonen on aloittanut projektipäällikkönä EU:n Itämeri-strategiaa toimeenpanevassa hankkeessa.

 

Euroopan unioni näkee Itämeren alueen matkailussa paljon potentiaalia. Pohjois-Pohjanmaan liitto panostaa matkailun kehittämiseen tulevina vuosina runsaasti. Liitto on valittu yhdessä Puolan Pomorskin alueen kanssa koordinoimaan EU:n Itämeri-strategian matkailun alan politiikka-alueen toimintasuunnitelman toimeenpanoa. Hankkeen projektipäällikkönä aloittaneen Anna-Maija Toivosen mukaan Itämeri-strategian toimeenpano tuo Pohjois-Pohjanmaan ja koko Itämeren alueelle aluerajat ylittävää yhteistyötä.

”Matkailu ylipäätään on muutoksessa, kun koronapandemian ja ilmastonmuutoksen vaikutukset heijastuvat matkailuun Euroopassa. Tarkoitus on tuoda toimijoita yhteen aluerajat ylittäen”, Toivonen kuvailee tulevaa.

EU:n Itämeren alueen strategia eli EUSBSR (EU Strategy for the Baltic Sea Region) antaa työlle selkeät suuntaviivat. Kyseessä on EU:n jäsenvaltioiden ja komission välinen sopimus yhteistyön syventämisestä Itämeren alueella. Strategialla syvennetään ja koordinoidaan tehokkaammin Itämeren alueen maiden yhteistyötä ja sen päätavoitteet ovat meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen.

Matkailun kehittämistoiminta EU:n Itämeri-strategian osana tukee Pohjois-Pohjanmaan matkailun kehittämistä ja matkailustrategian toimeenpanoa. Syyskuussa alkanut hanke jatkuu ensimmäisessä vaiheessan vuoden 2024 loppuun saakka.

”Mittakaavamme on koko Itämeren alue. Meidän vastuualueemme on nimenomaan rajat ylittävässä matkailussa erityisesti syrjäisillä ja maaseutumaisilla alueilla”, Toivonen sanoo.

Lisätiedot:

Anna-Maija Toivonen
Projektipäällikkö, EUSBSR PAC Tourism -hanke, Pohjois-Pohjanmaan liitto
puh. +358 40 685 4022

Hanna Honkamäkilä
Kansainvälisten asioiden päällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto
puh. +358 40 685 4040