Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

15.03.2022

Pohjois-Pohjanmaan ja koko Suomen energian saatavuus on turvattava

Ukrainan sodalla on ollut välittömiä vaikutuksia Suomen energian tuotantoon. Suomeen tuodaan merkittäviä määriä öljyä, maakaasua ja energiahaketta. Noin neljännes Suomessa käytettävästä energiahakkeesta on tullut Venäjältä.

Olemme Pohjois-Pohjanmaalla nyt tilanteessa, jossa energiantuotantoon kohdistuu merkittäviä haasteita polttoaineen saatavuuden osalta. Energian hinta on ratkaiseva tekijä kaikille osapuolille. Hinnan nousu kohtelee samalla tavalla niin teollisuutta, maa- ja metsätaloutta kuin palveluntuotantoa ja yhdyskuntaa. Energian hintaan menevä osuus niin yritysten tuotoista, kuntien tuloista kuin kansalaisten palkoista tulee kasvamaan, jos energian omavaraisuutta ei paranneta välittömästi tukitoimilla, joilla selvitään akuutin kriisiin yli. Lyhyen tähtäimen energiatilanteen muutoksenhallinnan lisäksi on valmisteltava suunnitelmat, jolla tilanteen vakauduttua voidaan palata kohti fossiilivapaata ja ilmastonmuutosta torjuvaa sekä omavaraista energiatuotantoa ja energiapolitiikkaa. Suomen valtion on neuvoteltava Euroopan unionin kanssa, jotta kriisin aikana energiantuotannon verotusta ja päästökauppaa voitaisiin höllentää.

Energiatilanteeseen reagoiminen on välttämätöntä yhteiskunnan vakauden, kuluttajahintojen, työpaikkojen ja vientiteollisuuden kilpailukyvyn takia. Nyt tarvitaan yhteiskunnallinen konsensus poliittisten toimijoiden, julkisen sektorin ja energiateollisuuden kesken. On toimittava kaikilla tasoilla kunnista, maakuntiin, valtioon ja EU-tasolle asti, jotta jokainen Suomessa, kansalaisista yhteisöihin ja yrityksiin, selviävät mahdollisemman vähäisillä vaurioilla.

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie
Maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jouni Jussinniemi
Maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Jarmo Haapaniemi
Maakuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Tuomas Okkonen
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo

Lisätiedot

maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo, p. 045 160 6466
maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jouni Jussinniemi, p. 044 588 5577 tai 040 168 5502