Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

11.10.2021

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokoustiedote 11.10.2021

Pohjois-Pohjanmaan liiton vuosille 2017–2021 valittu maakuntahallitus piti viimeisen kokouksensa maanantaina 11.10.2021. Maakuntahallitus päätti asettaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022–2025-luonnoksen sekä maakuntaohjelman ympäristöselostuksen nähtäville. Näin vuoden kestänyt valmistelutyö on edennyt lausuntokierrosvaiheeseen.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaluonnos nähtäville

Maakuntahallitus päätti asettaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022–2025 -luonnoksen sekä maakuntaohjelman ympäristöselostuksen nähtäville ajalle 13.10.–11.11.2021. Maakuntaohjelman valmistelu aloitettiin lokakuussa 2020. Ohjelmassa on haettu uutta ajattelua maakunnalliseen ja kansalliseen aluekehittämiseen sekä siirtymistä kohti kokonaisvaltaisempaa strategista ja ilmiölähtöistä ajattelumallia. Tällä on tavoiteltu joustavuutta sekä ennakoivaa ja nopeaa reagointikykyä muutoksiin.

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava vireille

Koko maakunnan alueidenkäyttöä käsittelevä Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava laaditaan vuosina 2021–2023. Maakuntahallitus päätti käynnistää vaihemaakuntakaavan laatimisen ja kuuluttaa kaavan vireille tulosta. Maakuntakaavan uudistamisen ja päivittämisen tarpeen taustalla on kansainväliset, valtakunnalliset ja maakunnalliset strategiat sekä poliittiset linjaukset ja lainsäädännön muutokset. Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää uusiutuvien energiamuotojen käyttöön ottamista. Myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on uudistettu. Monien merkittävien liikenne-, infrastruktuuri- sekä suurhankkeiden toteuttamisen edellytyksenä on ajan tasalla oleva maakuntakaava.

Evästyskeskustelu kaavoitus- ja rakentamislakia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Maakuntahallitus kävi lähetekeskustelun luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi. Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki.

Esityksen päätavoitteita ovat hallitusohjelman mukaisesti hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen sekä rakentamisen laadun parantaminen ja digitalisaation edistäminen. Lausunnolla olevassa ehdotuksessa maakuntakaavan oikeusvaikutuksia on rajattu suhteessa nykyiseen maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Lyhyesti

  • Pohjois-Pohjanmaan liitto myy omistamansa viisi Istekki Oyn osaketta 1 905,50 euron kappalehintaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Kauppahinta on yhteensä 9 527,50 euroa.
  • Osavuosikatsaus 1–8/2021 merkittiin tiedoksi. Tarkastelujakson aikana liiton talous on toteutunut suunnitellusti eikä merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden ole, mutta koronaepidemian vaikutus näkyy edelleen matkustus-, majoitus- ja ravitsemuspalveluissa. Toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Linkki maakuntahallituksen esityslistaan

Pohjois-Pohjanmaan liiton elinten esityslistat ja pöytäkirjat

Lisätiedot:

maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias Ojalehto, p. 040 9102 901
maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152