Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

20.12.2021

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokoustiedote 20.12.2021

TUULI-hanke etenee – koko joukko selvityksiä valmistunut

Maakuntahallituksessa kuultiin meneillään olevan TUULI-hankkeen taustaselvityksiä liittyen vihrerrakenteeseen ja ekosysteemipalveluihin. TUULI-hankkeen tiimoilta kuultiin myös linnuston päämuuttoreittien päivitysselvitys, susireviiriselvitys ja sähkönsiirtoselvitys.

TUULI-hankkeessa tuotetaan uutta tietoa Pohjois-Pohjanmaan alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon ja etsitään ratkaisuja toimialan ympäristökysymyksiin. Tavoitteena on luoda edellytyksiä alan kehittymiselle, mikä johtaisi päästöttömän sähköntuotannon lisääntymiseen Pohjois-Pohjanmaan alueella.

TUULI-hanke on vahvasti yhteyksissä lokakuussa 2021 alkaneeseen Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamiseen. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa käsitellään muun muassa aluerakennetta, energiantuotantoa ja -siirtoa, liikennejärjestelmää, viherrakennetta ja energiamurroksen vaikutuksia maankäytön suunnitteluun sekä ilmastovaikutusten arviointia.

Pohjois-Suomen maakuntaliitot sopivat koordinaatio- ja hallinnointiyhteistyöstä

Pohjois-Suomen maakuntaliitot sopivat yhteistyöstä liittyen maakuntaliittojen koordinointiin ja hallinnointiin. Pohjois-Pohjanmaan liitto yhdessä Kainuun maakuntaliiton, Lapin maakuntaliiton ja Keski-Pohjanmaan maakuntaliiton kanssa sopivat Uuden alue- ja rakennepolitiikan 2021-2017 ohjelman toteuttamisesta, pohjoisen alueen koordinaatiosta, Seurantakomiteasta ja sen sihteeristön sekä Pohjois-Suomen koordinaatioryhmän toiminnasta.

Pohjois-Pohjanmaa mukaan ELMO-hankkeeseen

Pohjois-Pohjanmaa osallistuu Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa (ELMO) -hankkeen rahoituksen hakemiseen ja positiivisen rahoituspäätöksen tullessa hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen konkreettisina tavoitteina ovat yritysten ja TKI-organisaatioiden yhteistyön vahvistaminen, klusterirajojen ylittävän yhteistyön vahvistaminen, Itä- ja Pohjois-Suomen alueiden verkostotoiminnan laajentaminen ja syventäminen sekä älykkään erikoistumisen strategian laatiminen vuosille 2024-2027.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisohjelma 2022-2030 lausunnoille kuntiin

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisohjelma 2022-2030, ”Kulttuurista virtaa Pohjois-Pohjanmaalle” lähtee lausuntokierrokselle Pohjois-Pohjanmaan kuntiin. Lausunnot pyydetään helmikuun loppuun mennessä.

Kuntiin lausunnoille lähtevässä ohjelmassa on vahva aluekehityksen näkökulma, ja sen konkreettisia tavoitteita ovat kulttuurin hyvinvointia vahvistava vaikutus maakunnassa ja jokaisen alueen ihmisen elämässä.

Muita päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan liikuntaneuvoston jäsenyydestä eroa pyytäneen Hannu Karstusen tilalle alueelliseen liikuntaneuvostoon valittiin maakuntajohtaja Pauli Harju. Toimikausi on 2020-2023.

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokouksessa hyväksyttiin myös Pohjois-Pohjanmaan liiton ohjeistus lahjoista, edustamisesta ja vieraanvaraisuudesta.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on antanut lisäksi useita lausuntoja erityisesti alueen infrarakentamiseen liittyen.

Maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen kokoukset kevätkaudella 2022

Keväällä 2022 järjestetään maakuntahallituksen kokoukset 17.1., 14.2., 14.3., 25.4., 23.5. ja 20.6. Maakuntavaltuuston ja -hallituksen kokouspäivistä ilmoitetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Linkki maakuntahallituksen esityslistaan

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

 

Lisätiedot:

maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo, p. 045 160 6466
maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152