Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

22.08.2022

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokoustiedote 22.8.2022

Maakuntahallitus piti syyskauden ensimmäisen kokouksen Oulussa maanantaina 22. elokuuta.

Maakuntajohtaja Pauli Harju nosti edunvalvonta-asioissa esiin liikennemäärärahat: pohjoisten yhteyksien suunnitteluvalmiutta on parannettava pienenevistä liikennemäärärahakehyksistä huolimatta. Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus korostaa, että Pohjois-Pohjanmaan saavutettavuuden ja investointien toimintaympäristön näkökulmasta keskeistä vuoden 2023 budjettiriiheen on Oulun Poikkimaantien leventäminen ja parantaminen. ”On varmistettava, että asia menee läpi”, korosti Harju.

Strategisista tavoitteista käytiin vilkas keskustelu

Toiminnan ja talouden suunnittelun perustana on Pohjois-Pohjanmaan liiton strategia 2020–2024. Maakuntahallitus kävi evästyskeskustelun liiton strategisista tavoitteista ensi vuoden talous- ja toimintasuunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi. Maakuntahallitus hyväksyi kesäkuun kokouksessaan talousarvion 2023 suunnittelukehyksen kasvuksi kuntarahoitusosuuden osalta neljä prosenttia. Ehdotus talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2023–2025 käsitellään maakuntahallituksessa 26.9.2022 ja sen jälkeen suunnitelma lähetetään lausunnolle jäsenkuntiin.

Pohjois-Pohjanmaan hallitusohjelmatavoitteet 2023

Eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa 2023. Maakuntahallitus kävi evästyskeskustelun Pohjois-Pohjanmaan kannalta tärkeistä teemoista hallitusohjelmaan. Keskustelua hallitusohjelmatavoitteista on käyty myös Pohjois-Suomi-tasolla Pohjois-Suomen neuvottelukunnassa, joka pyrkii hakemaan yhteisiä edunvalvonnan tavoitteita tulevaa hallitusohjelmaa ajatellen.

Maakuntahallituksen kehittämisseminaarissa toukokuussa haettiin näkökulmia hallitusohjelmatavoitteiksi.

Teemat tarkentuivat seuraaviin asiasisältöihin:

Maatalous ja ilmasto:

 • EU-politiikkaan vaikuttaminen maa- ja metsätalouteen liittyvissä kysymyksissä
 • Ruoka- ja energiaturva suhteessa ilmastotavoitteisiin
 • Elintarviketalous

Osaaminen ja innovaatiopolitiikka:

 • Innovaatiopolitiikan vahvistaminen kansallisin keinoin
 • Oulun yliopiston vetovoima ja resurssit
 • Osaavan työvoiman saatavuus

Pohjois-Pohjanmaa avain Suomen energiamurroksessa:

 • Pohjoisen tuulivoimaklusterin osaamiskeskittymän synnyttäminen
 • Pohjoinen energiatuotanto ja -investointien varmistaminen

Liikenne ja saavutettavuus:

 • Sitoutuminen kansainväliseen liikennepolitiikkaan ja sen toteutukseen TEN-T toteutukseen suunnatulla rahoituksella.
 • Tienpidonrahoitustaso huomioiden alkutuotanto, huoltovarmuus ja teollisuus
 • Digitaalinen saavutettavuus ja digitaalisten palveluiden saavutettavuus

Kulttuuri

Jari Nahkanen edustaa Pohjois-Pohjanmaan liitto CPMR:ssä

Jari Nahkanen on toiminut Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajana CPMR:n (Conference of Peripheral Maritime Regions) Itämeren komissiossa. Hän toimii Itämeren komission puheenjohtajana Helsingissä pidettävään vuosikokoukseen 26.–27.9.2022 asti. Maakuntahallitus nimesi Jari Nahkasen Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajaksi CPMR:ssä. Määräaika on vuoden 2024 loppuun asti. Nahkasen ensimmäiseksi varajäseneksi valittiin Lauri Nikula ja toiseksi varajäseneksi Sari Nurro. Pohjois-Pohjanmaan liittoa Itämeren komission vuosikokouksessa Helsingissä edustavat maakuntahallituksen puheenjohtaja, Itämeren komission puheenjohtaja sekä liiton työryhmiin valitsemat edustajat ja kansainvälisten asioiden päällikkö.

Pohjois-Pohjanmaan liittoa CPMR 50. vuosikokouksessa Kreikassa Kreetalla 25.–28.10.2022 edustavat maakuntahallituksen puheenjohtaja, Itämeren komission puheenjohtaja sekä kansainvälisten asioiden päällikkö.

Lentoliikenteen tulevaisuus Pohjois-Suomessa -hanke

Pohjois-Pohjanmaan liitto on valmistellut Lentoliikenteen tulevaisuus Pohjois-Suomessa -hankkeen, johon on haettu rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 185 345 euroa. Hankkeessa ovat mukana Pohjois-Pohjanmaan liiton lisäksi Kainuun liitto ja Lapin liitto. Hankkeen omarahoitusosuudesta 55 604 euroa vastaavat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin liitot.

Jäsenmuutoksia

 • Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukuntaan nimettiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen edustajaksi osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Marjo-Riitta Tervonen.
 • Oulun kaupunginvaltuusto on valinnut kokouksessaan 20.6.2022 Jaakko Kuusiston tilalle uudeksi varajäseneksi maakuntavaltuustoon Heikki Kontturin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lyhyesti

 • Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston toimistonjohtaja Kari Aalto kertoi EU-toimiston ja koheesiopolitiikan ajankohtaisista asioista.
 • Merkittiin tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan liiton osavuosikatsaus 2/2022.
 • Tiedoksiantoasiat: REACT-EU-myöntövaltuudet sekä aluekehityskeskusteluprosessin käynnistys.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Linkki maakuntahallituksen esityslistaan

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Lisätiedot

maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo, p. 045 160 6466

maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152