Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

24.11.2021

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokoustiedote 24.11.2021

Uusi maakuntahallitus kokoontui ensimmäisen kerran maanantaina 22.11.2021. Koska kaikkia kokousasioita ei saatu käsitellyksi, kokousta jatkettiin keskiviikkona 24.11. Teams-kokouksena.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022–2025 maakuntavaltuustoon hyväksyttäväksi

Syksyllä 2020 aloitettu maakuntaohjelma 2022–2025 tulee joulukuussa maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi on ollut avoin ja osallistava, jossa kaikki maakunnan alueet ja kunnat, valtionhallinto sekä muut keskeiset toimijat ja sidosryhmät ovat olleet mukana. Ohjelman sisältöjä ja valintoja on valmisteltu ilmiöpohjaisella lähestymistavalla. Tällä on tavoiteltu joustavuutta sekä ennakoivaa ja nopeaa reagointikykyä maakunnassa tapahtuviin muutoksiin.

Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvio 2022 sekä talous- ja toimintasuunnitelma 2022–2024

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2022–2024 ja talousarvion 2022. Perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnilta ja seutukunnilta pyydetyt lausunnot on huomioitu talous- ja toimintasuunnitelmassa. Lausunnoissa nousivat esiin liikenneasiat sekä kuntien tukeminen sote- ja TE-palvelujen uudistuksessa sekä osaavaan työvoiman varmistaminen. Osa lausunnoissa esitetyistä asioista on huomioitu uudessa maakuntaohjelmassa.

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosääntöön tarkistuksia

Maakuntavaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosääntöön muutokset, joilla Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston puheenjohtajistolle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus maakuntavaltuuston kokouksissa sekä vastuu Pohjois-Pohjanmaan liiton sopimusten hallinnasta määrätään hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtäväksi.

Suunnittelujohtajan virka julistetaan haettavaksi

Maakuntahallitus myönsi Jussi Rämetille eron suunnittelujohtajan virasta 30.11.2021 lähtien. Suunnittelujohtajan rekrytointi käynnistetään. Suunnittelujohtajan viransijaiseksi nimettiin suunnittelupäällikkö Ilpo Tapanisen siihen saakka, kunnes virka saadaan vakinaisesti täytettyä.

Maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen kokoukset kevätkaudella 2022

Keväällä 2022 järjestetään maakuntahallituksen kokoukset 17.1., 14.2., 14.3., 25.4., 23.5. ja 20.6. Maakuntavaltuuston kokous järjestetään 13.6.2021. Maakuntavaltuuston ja -hallituksen kokouspäivistä  ilmoitetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla.

Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajat Pohjois-Suomen neuvottelukuntaan

Maakuntahallitus nimesi Pohjois-Suomen neuvottelukuntaan maakuntavaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat sekä liiton virkamiesjohtoa. Pohjois-Pohjanmaan liiton asiantuntijat toimivat tarvittaessa neuvottelukunnassa esittelijöinä.

Lausunto ympäristöministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Maakuntahallitus antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi. Lausunnon mukaan kaavoitus- ja rakentamislain valmistelu tulee ensisijaisesti keskeyttää. Mikäli lain valmistelua kuitenkin jossakin vaiheessa jatkettaisiin, tulee maakuntakaavoituksen osalta ottaa lähtökohdaksi esitetty vaihtoehtoinen malli, jossa maakuntakaavan oikeusvaikutuksia ei rajata. Linkki lausuntoon.

Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi Matti Heikkilä Kuusamosta

Maakuntahallitus asetti maakunnan yhteistyöryhmän, nimesi maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi Matti Heikkilän Kuusamosta sekä hyväksyi maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen. Linkki maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanoon.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Linkki maakuntahallituksen esityslistaan

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat


Lisätiedot:

maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo, p. 045 160 6466
maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152