Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

26.09.2022

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokoustiedote 26.9.2022

Maakuntahallitus kokoontui hybridikokoukseen maanantaina 26. syyskuuta.

Maakuntajohtaja Pauli Harju nosti edunvalvonta-asioissa esiin lentoliikenteen tilanteen, jonka osalta on tehty alueellista yhteistyötä. JTF-rahoituksen osalta on varauduttava aktivoimaan toimenpiteitä, joita on suunniteltu sekä Pohjois-Suomi-tasolla että koko maakunnan alueella.

Talous- ja toimintasuunnitelmasta pyydetään kuntien lausunnot

Maakuntahallitus hyväksyi talousarvion 2023 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen vuosille 2023–2025 jatkovalmistelun pohjaksi. Luonnoksesta pyydetään kuntien lausunnot 24.10.2022 mennessä.

Vuoden 2023 talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on 6 192 236 euroa, joka on kasvanut vuoden 2022 talousarvioon verrattuna 14,2 prosenttia. Jäsenkuntien maksuosuuksia on korotettu neljä prosenttia verrattuna vuoden 2022 maksuosuuksiin maakuntahallituksen hyväksymän suunnittelukehyksen mukaisesti. Tilikauden tulos on talousarviovuonna tehtävien poistojen jälkeen 0 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi muodostuu 0 euroa.

Pohjois-Pohjanmaan hallitusohjelmatavoitteet 2023

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessa esitellyt Pohjois-Pohjanmaan liiton hallitusohjelmatavoitteet 2023–2026, johon on koottu maakunnan kehittämisen kannalta tärkeimmät edunvalvonnalliset tavoitteet ja kärkihankkeet. Liiton toimistossa viimeistellään tavoitteiden sisältö käydyn keskustelun pohjalta. Hallitusohjelmavaikuttamisen dokumenttia hyödynnetään vaalityötä tekevien ja hallitusohjelmaa valmistelevien tahojen kanssa käytävissä keskusteluissa sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton viestinnässä.

Lyhyesti

  • Maakuntahallitus totesi arvioinnin ja tarkastuksen talousarvion sisältyvän Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvioluonnokseen vuodelle 2023 ja merkitsi asian tiedoksi.
  • Maakuntahallitus päätti aloittaa Karelia CBC-ohjelman ex-post-arvioinnin hankinnan, joka on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2023. Kilpailutus on käynnissä lokakuun ajan ja tarjousten vertailu on tarkoitus tehdä marraskuussa. Valittu arviointitiimi aloittaisi työnsä tammikuussa 2023.
  • Paikkatietopäällikkö Rauno Malisen virka muutettiin maankäyttöpäällikön viraksi 1.10.2022 alkaen. Malisen tehtävänkuvassa painottuvat maakuntakaavoitukseen, maakuntakaavoituksen toteutuksen edistämiseen, merialuesuunnitteluun ja muuhun alue- ja yhdyskuntarakenteen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät tehtävät.
  • Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyön neuvottelukuntaan maakunnallisen nuorisovaltuuston edustajaksi nimettiin Iida Hyvärinen Muhokselta.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Linkki maakuntahallituksen esityslistaan

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Lisätiedot:

maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo, p. 045 160 6466
maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152