Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

16.08.2021

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätöksiä 16.8.2021

Pohjois-Pohjanmaan liitto
16.8.2021

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus piti maanantaina 16. elokuuta syyskauden ensimmäisen kokouksensa. Kokouspäätökset tehtiin esityslistan esitysten mukaisesti.

 Maakuntahallitus tyrmistynyt valtion väyläverkon investointiohjelmaluonnoksesta

Maakuntahallitus kävi lähetekeskustelun luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022–2029. Investointiohjelma on osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanoa. Ohjelma määrittelee panostukset seuraavien kahdeksan vuoden aikana käynnistettäviin rata-, maantie- ja vesiväylähankkeisiin. Luonnos on maakunnan osalta varsin huolestuttava. Ohjelman visio ei toteuta Liikenne 12 -suunnitelmaa ja Pohjois-Pohjanmaan osalta puuttuvat isot kehittämishankkeet. Keskustelussa nousi voimakkaasti esiin päärata, jota ei ole huomioitu kokonaisuudessaan, esimerkiksi kaksoisraide Ylivieska-Oulu-välillä puuttuu. Myös valtatie 4:n merkittävät panostukset puuttuvat sekä perusväylänpidon rahoituksen rajallisuus on ongelmallinen. Keskusteluun nostettiin myös strateginen pitkän aikavälin lähestyminen.

Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminnan tavoitteet vuodelle 2022 hyväksyttiin

Maakuntahallitus hyväksyi liiton toiminnan tavoitteet vuodelle 2022 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi. Ehdotus talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2024 käsitellään maakuntahallituksessa 13.9.2021 ja sen jälkeen suunnitelma lähetetään lausunnolle jäsenkuntiin. Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma 2022–2024 käsitellään ja hyväksytään syksyn maakuntavaltuuston kokouksessa 13.12.2021.

Esitys luonnonsuojelulaiksi keskustelussa

Maakuntahallitus kävi lähetekeskustelun hallituksen esityksestä eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Voimassa olevaa luonnonsuojelulakia ajantasaistettaisiin ja sen vaikuttavuutta parannettaisiin lajien ja luontotyyppien suojelun tehostamiseksi, luontotiedon hallinnan kehittämiseksi, ilmastonmuutoksen sopeutumisen ja sen hillinnän edistämiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan avustusta kuntien kulttuuritoiminnan kehittämiseen

Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta kuntien kulttuuritoiminnan alueelliseen kehittämistehtävään. Hankkeen kokonaisbudjetti on 240 000 euroa, johon valtionavustusta haetaan 215 000 euroa. Maakuntahallitus päätti kattaa hankkeen omarahoitusosuudesta 15 500 euroa Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastosta.

Kolme verkosto- ja teemahanketta sai rahoituksen

Työ- ja elinkeinoministeriö on kohdentanut 7 miljoonaa euroa vuosille 2021–2023 alueiden väliseen yhteistyöhön. Pohjois-Pohjanmaalta hyväksyttiin kolme hanketta rahoitettavaksi: HYTKI – hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi (Oulun yliopisto), Kansallinen vetyverkosto (Raahen kaupunki) sekä Perämerenkaaren kehittämisvyöhyke (Oulun kaupunki). Hankkeet rahoitetaan maakuntaliiton kautta erikseen osoitetulla alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahalla.

Henkilöstömuutos

Minna Hirvonen Syötteen Matkailuyhdistys ry:stä nimettiin matkailun kehittämistoimikunnan jäseneksi.

Viestintäpäällikön toimesta viestintä- ja hallintopäällikön virka

Osana Pohjois-Pohjanmaan liiton strategiatyötä ja johtamisjärjestelmän muutosta on tarkasteltu henkilöstön tehtävänkuvia ja nimikkeitä. Maakuntahallitus muutti viestintäpäällikön toimen viestintä- ja hallintopäällikön viraksi 1.9.2021 lukien. Tehtävässä jatkaa nykyinen viestintäpäällikkö Arja Hankivaara, joka on toiminut hallintopäällikön sijaisena.

Seuraava kokous

Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 13.9.2021.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Linkki maakuntahallituksen esityslistaan.

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat.