Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

19.10.2022

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus: Paikallislehtien toimintaedellytyksiä ei tule heikentää

Medialla on keskeinen tehtävä yhteiskunnallisten asioiden tiedonvälittäjänä ja päätöksenteon seuraajana. Demokratian toteutuminen, vireillä olevien asioiden viestiminen, ihmisten osallistuminen sekä juurtuminen osaksi yhteisöjään tapahtuu paikallisen median avulla. 

Postilakia on tarkoitus uudistaa siten, että vuoden 2023 alusta siirryttäisiin kolmipäiväiseen postin jakeluun ja keräilyyn. Samalla otettaisiin käyttöön määräaikainen jakelutuki, joka kohdistuu sanomalehtien viisipäiväiseen jakeluun harvaan asutuilla alueilla.

Suomessa on laadukas ja elinvoimainen lehdistö, jonka merkitys demokratialle ja tiedonkululle on mittaamattoman tärkeä. Valtion tulee tukea kansalaisten oikeutta saada painettuja lehtiä ajantasaisesti ja tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta.

Hallituksen esityksessä jakelutuen piirissä olisi kuitenkin vain vähintään kolme kertaa viikossa ilmestyvien sanomalehtien jakelu. Tämä asettaa jo muutenkin haastavassa tilanteessa olevat 1- ja 2-päiväiset paikallislehdet ja kaupunkilehdet epätasa-arvoiseen asemaan.

Lainsäädännöllisten suunnitelmien lisäksi harvoin ilmestyvien paikallis- ja kaupunkilehtien näkymiä varjostaa Postin vuoden 2023 alussa voimaantulevat tuotemuutokset sekä siirtyminen vuoropäiväjakeluun. Posti on jakelutukeen vedoten ilmoittautunut ottavansa käyttöön perusjakelussa jaettaville lehdille aluehinnoittelun, jossa Suomi jaetaan kolmeen hintavyöhykkeeseen jakelukustannusten mukaan. Suurin osa paikallislehdistä ilmestyy kalleimmalla hintavyöhykkeellä. Juuri näiden lehtien ilmestymistahti on harventunut viime vuosina 1–2 kertaan viikossa. Vuoropäiväjakelu puolestaan voi viivästyttää lehden ilmestymistä useammalla päivällä.

Vaikka sanomalehtien julkaisijat ovat kehittäneet palveluitaan ja tuoneet perinteisen painetun lehden rinnalle digitaalisia sisältöjä, paperisella sanomalehdellä on vielä pitkään merkittävä yleisö. Digitalisaatiota hidastaa myös nopeiden tietoliikenneyhteyksien puuttuminen.

Median moniäänisyyden ja suomalaisen lehdistön tulevaisuuden kannalta sanomalehtien jakelun turvaaminen on tiedonvälityksen kannalta ehdottoman tärkeää. Kansalaisilla on oikeus monipuoliseen, moniääniseen ja luotettavan tietoon.

Oulussa 18.10.2022

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

Jussi Ylitalo
Maakuntahallituksen puheenjohtaja

Pauli Harju
Maakuntajohtaja

Lisätiedot:
maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo, p. 045 160 6466
maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152