Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

13.12.2021

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston kokoustiedote 13.12.2021

Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto kokoontui 13. joulukuuta ja hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2022–2024. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston puheenjohtajistolle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus maakuntavaltuuston kokouksissa.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022–2025 hyväksyttiin 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman vuosille 2022–2025. Suunnitelmassa haetaan uutta ajattelua maakunnalliseen ja kansalliseen aluekehittämiseen. Ohjelma kohdentuu Pohjois-Pohjanmaan kehityksen kannalta tärkeisiin ilmiöihin ja teemoihin. Tällä tavoitellaan joustavuutta sekä ennakoivaa ja nopeaa reagointikykyä ympärillämme tapahtuviin muutoksiin.

Ohjelmassa kuvataan käytännön toimenpiteiden linjaukset, jotka ohjaavat lähimmän neljän vuoden aluekehittämistä ja aluerahoituksen kohdentamista. 

Maakunnan kehittämisen kärjet ovat:

Onnellisten ja aktiivisten ihmisten maakunta
– Pohjoispohjalainen aktiivinen, hyvä ja toimiva arki
– Saavutettava, alueiden ja mahdollisuuksien Pohjois-Pohjanmaa

Kansainvälinen kasvun, osaamisen ja ratkaisujen maakunta
– Kansainvälisesti houkutteleva ja menestyvä Pohjois-Pohjanmaa
– Kestävästi kasvava Pohjois-Pohjanmaa
– Yrittävä ja uudistuva Pohjois-Pohjanmaa

Vs. suunnittelujohtaja Ilpo Tapaninen kiittää kaikkia ohjelman laadintaan osallistuneita.
”Maakuntaohjelmassa näkyy se, että olemme hyvinvoivien ja aktiivisten ihmisten maakunta, joka on kansallisesti ja kansainvälisesti houkutteleva ja kestävästi kasvata”, Tapaninen toteaa.

Talous- ja toimintasuunnitelma 2022–2024 hyväksyttiin  

Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2022–2024 ja talousarvion 2022.  Vuoden 2022 talousarvion toimintatuotot 5 421 060 euroa ovat pienentyneet vuoden 2021 talousarvioon verrattuna 3,3 prosenttia. Toimintakulut ovat 5 417 000 euroa, joka on pienentynyt edellisvuoden talousarvioon verrattuna 3,3 prosenttia. Jäsenkuntien maksuosuudet säilyvät ennallaan vuoden 2021 maksuosuuksien mukaisesti. Tilikauden tulos on talousarviovuonna tehtävien poistojen jälkeen 0 euroa. 

”Vuoden 2022 tavoitteet on asetettu Pohjois-Pohjanmaan liitolle hyväksyttyjen strategisten painopisteiden mukaisesti. Pohjoisen vastuullinen vaikuttaja – kansallisesti ja kansainvälisesti, tulevaisuuden rakentaja ja tiedolla johtaja sekä innostuneiden osaajien yhteisö on toimintasuunnitelmassa sisällöllisesti aukaistu päämäärineen”, maakuntajohtaja Pauli Harju toteaa talous- ja toimintasuunnitelman katsauksessaan.

”Vaikka kuntien verokertymät ovat kuluneiden vuosien aikana kasvaneet, ei maakuntaliiton kuntien rahoitusosuuteen ole tehty muutoksia. Korona-ajan kokoontumisten ja matkustamisen alhaisempien kustannusten vuoksi kertyneet ylijäämät on kuitenkin syytä käyttää alueemme elinvoiman vahvistamiseen”, Harju jatkaa.

Hallintosääntöön tarkistuksia  

Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosääntöön muutokset, joilla Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston puheenjohtajistolle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus maakuntavaltuuston kokouksissa sekä vastuu Pohjois-Pohjanmaan liiton sopimusten hallinnasta määrätään hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtäväksi. 


Esityslistat ja pöytäkirjat
 

Linkki maakuntavaltuuston esityslistaan 

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat


Lisätiedot:
maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152