Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

04.06.2024

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston kokoustiedote 3.6.2024

Maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi Lyly Rajala

Maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Lyly Rajala. Mari-Leena Talvitielle myönnettiin ero puheenjohtajan tehtävästä.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Vuodelle 2023 Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakuluja budjetoitiin 6 183 536 euroa ja toteutuneet toimintakulut olivat 6 274 519 euroa. Suurin menoerä olivat henkilöstökulut 3 851 359 euroa, jotka kasvoivat budjettiin nähden noin 100 000 euroa. Toinen suuri menoerä oli palvelujen ostot 1 802 329,96 euroa. Ne alittuivat budjettiin nähden noin 260 000 eurolla.

Tilikauden tulos oli 45 245 euroa ylijäämäinen.

Tarkastuslautakunnan laatimassa arviointikertomuksessa todetaan, että Pohjois-Pohjanmaan liiton taloutta ja toimintaa on hoidettu hyvin. Tarkastuslautakunnan vuodelle 2023 laatiman arviointisuunnitelman mukaan tarkastuksen painopiste asetettiin maakunnan suunnittelu ja osaaminen -vastuualueelle. Arvioinnissa tarkastuslautakunta painotti maakuntaohjelman toimeenpanoa edistämistä ja seurantaa, vaihemaakuntakaavatyö sekä kestävän tuulivoimarakentamisen edistämistä. Koko organisaation osalta kiinnitettiin huomiota Karelia ENI CBC -ohjelman sulkemiseen, Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian seurantaan sekä henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen ja työhyvinvoinnin tilaa kartoittavien mittareiden tuloksiin.

Jäsenmuutoksia maakuntahallituksessa ja -valtuustossa

  • Maakuntavaltuusto valitsi maakuntahallitukseen Jari Nahkasen tilalle Jari Männikön toimikauden loppuajaksi.
  • Maakuntavaltuusto myönsi Mika Antikalle eron maakuntahallituksen varajäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen toimikauden loppuajaksi Janne Kuoppamäen.
  • Oulun kaupunginvaltuusto on myöntänyt Aino-Kaisa Manniselle (vihr.), Heikki Kontturille (vihr.) ja Lyly Rajalalle (kok.) eron maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja valinnut heidän tilalleen uudet varajäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuusto on valinnut maakuntavaltuutettu Paula Himasen (vihr.) varajäseneksi Esa Aallon (vihr.), maakuntavaltuutettu Aino-Kaisa Mannisen (vihr.) varajäseneksi Susa Vikeväkorvan (vihr.) sekä maakuntavaltuutettu Marja-Leena Kemppaisen (kd.) varajäseneksi Jamal Awadin (kok.).
  • Oulun kaupunginvaltuusto on myöntänyt Mari-Leena Talvitielle (kok.) eron Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valinnut Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston uudeksi jäseneksi Tanja Suomalaisen (kok.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä myöntänyt Anna Koskelalle (sit.) eron Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valinnut Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston uudeksi jäseneksi Merja Rasinkankaan (ps.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
  • Reisjärven kunnanvaltuusto on myöntänyt Mikko Kinnuselle (kesk.) eron valtuuston jäsenyydestä. Reisjärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 § 109 valinnut Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston uudeksi jäseneksi Sari Huuskosen (kesk.) ja hänen varajäsenekseen Arto Vähäsöyringin (kesk.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
  • Utajärven kunnanvaltuusto on myöntänyt Riikka Juntuselle (ps.) eron Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja valinnut Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston uudeksi varajäseneksi Sanna Kauppisen (ps.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Hallintojohtaja Riitta Pitkänen jää eläkkeelle

Ennen kokouksen aloittamista maakuntavaltuusto muisti hallintojohtaja Riitta Pitkästä, joka jää eläkkeelle 1.9.2024 alkaen.