Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

11.12.2023

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston kokoustiedote

Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin

Maakuntavaltuusto hyväksyi maanantaina 11. joulukuuta pitämässään kokouksessa Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman 2024–2026 sekä talousarvion 2024. Talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on 5 883 020 euroa. Toimintakulut ovat 6 093 107 euroa, joka on vähentynyt edellisen vuoden talousarvioon verrattuna 1,5 prosenttia.

Jäsenkuntien maksuosuuksia on korotettu kolme prosenttia verrattuna vuoden 2023 maksuosuuksiin. Korotettavat kuntien jäsenmaksutulot eivät kuitenkaan riitä kattamaan toimintakuluja, joten tuloslaskeman tasapaino edellyttää muutosta kehittämisrahastossa, josta tuloutetaan 219 617 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi muodostuu 0 euroa.

Kehittämisrahastoon siirrettiin varoja

Maakuntavaltuusto päätti siirtää taseen yli-/alijäämätililtä 300 000 euroa Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastoon, jonka tarkoituksena on tukea Pohjois-Pohjanmaan liiton hankkeiden toteuttamista maakunnan liiton perussopimuksen mukaisesti.  Pystyäkseen toimimaan asetettujen strategisten tavoitteiden ja tuleville vuosille asetettujen toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti liitto joutuu kunnilta saatavan perusrahoituksen lisäksi hankkimaan toiminnan toteuttamiseksi hankerahoitusta.

Hallintosääntöön muutoksia

Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosääntöön muutoksia. Asia tuli ajankohtaiseksi liiton toimiston organisaation ja johtamisen osalta uuden maakuntajohtajan aloitettua työskentelynsä 1.9.2023. Maakuntajohtajan johtajasopimus linjaa hänen työskentelyään aikaisemmasta poiketen ja sen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että keskeisten tehtävien osalta hänellä on oma tukiyksikkö. Hallintosäännössä tarkennetaan hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtäviä. Hallinto- ja henkilöstöjohtajan virkanimike tullaan esittämään maakuntahallitukselle muutettavaksi hallintojohtajaksi. Hallintosäännöstä esitetään myös poistettavaksi joitakin esittelystä tehtävään päätöksentekoon tai delegointimahdollisuuteen liittyviä kirjauksia, jotka ovat käyneet tarpeettomiksi.

Jäsenmuutoksia maakuntahallituksessa ja -valtuustossa

  • Susa Vikeväkorvalle myönnettiin ero maakuntahallituksen varajäsenyydestä ja valitsi maakuntahallitukseen uudeksi varajäseneksi valittiin Paula Himanen toimikauden loppuajaksi.
  • Oulun kaupunginvaltuusto on myöntänyt Merja Rasinkankaalle (PS) eron Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valinnut maakuntavaltuuston uudeksi jäseneksi Anneli Näpän (kesk) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
  • Oulun kaupunginvaltuusto on myöntänyt Jamal Awadille (kok.) eron maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valinnut maakuntavaltuuston uudeksi jäseneksi Aino-Kaisa Mannisen (vihr.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
  • Siikajoen kunnanvaltuusto on myöntänyt Mikko Kinnuselle (kesk) eron valtuuston jäsenyydestä ja valinnut Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston uudeksi jäseneksi Keijo Mustosen (kesk) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
  • Oulun kaupunginvaltuusto on myöntänyt Susa Vikeväkorvalle (vihr.) eron Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valinnut maakuntavaltuuston uudeksi jäseneksi Heikki Kontturin (vihr.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
  • Oulun kaupunginvaltuusto on myöntänyt Niilo Heinoselle (kok.) eron Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valinnut maakuntavaltuuston uudeksi jäseneksi Lyly Rajalan (kok.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Selvitys maakunnan vesistöjen ja vaelluskalakantojen tilasta

Maakuntavaltuusto hyväksyi joulukuussa 2022 toimenpidealoitteen ”Seuraavalla kaudella selvitetään mahdollisuus vaelluskalojen luontaisen elinkierron palauttamiseen maakunnan vesistöissä”. Kevään 2024 aikana valmistellaan selvitys toimenpidealoitteeseen. Selvitys perustuu olemassa olevaan tietopohjaan maakunnan vesistöjen ja vaelluskalakantojen tilasta. Selvitys kattaa vaelluskalojen kannalta tärkeimmiksi katsotut jokivesistöt. Selvityksen valmistelussa hyödynnetään Lohi Iijokeen -hankkeen projektipäällikön osaamista.

 Esityslistat ja pöytäkirjat

Linkki maakuntavaltuuston esityslistaan