Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

25.09.2020

Pohjois-Pohjanmaan liitto antoi lausunnon valmisteilla olevasta sote-lainsäädännöstä

Lakiehdotuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kuntien järjestämisvastuulta sote-maakunnille. Sote-uudistus luo edellytykset sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdenvertaisen saatavuuden parantamiseen, mutta tämä ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että erilaisten kuntien ja niiden asukkaiden palvelutarpeen erilaisuutta ei tunnistettaisi eikä palveluja voisi kohdentaa palvelutarpeen mukaisesti.  Pohjois-Pohjanmaan liiton näkökulmasta myös pelastustoimen uudistuksen tavoitteet ovat kannatettavia, todetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton lausunnossa ehdotuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseksi. Maakuntahallitus käsitteli lausuntoa kokouksessaan 14.9.2020.

Kuntayhteistyö ja alueen tarpeisiin vastaavat palvelut varmistettava

Pohjois-Pohjanmaan liiton näkemyksen mukaan kunnan ja sote-maakunnan välisen yhteistyön varmistamiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota, jotta turvataan toimivat yhteistyörakenteet ja toimintamallit yhteisten asiakaspintojen palveluissa. Lakiluonnoksessa esitetyt rajoitukset heikentävät merkittävästi Pohjois-Pohjanmaan liiton mielestä sote-maakunnan mahdollisuuksia kehittää asukkaiden ja alueellisiin tarpeisiin vastaavia palveluja ja tuotantorakennetta. Samalla, kun vahvistetaan järjestäjän roolia kasvattamalla niiden kokoa, rajataan sote-maakuntien mahdollisuuksia käyttää järjestäjän valtaa ja osaamista.

Pitkän aikavälin rahoitusmalli tulee ratkaista uskottavasti

Pohjois-Pohjanmaan liitto katsoo, että maakuntien valtionrahoituksen yleiskatteellisuus on lähtökohtaisesti oikea ratkaisu. Ministeriöiden ohjaus sote-maakuntaan lähenee liiaksi valtion omiin virastoihin kohdistamaa ohjausta. Rahoitusmallin ongelmaksi voi muodostua maakuntien mahdollisuudet varautua tulevien investointien rahoitustarpeeseen. Tarvitaan tarkempaa määrittelyä, miten turvataan rahoituksen riittävyys maakunnissa, joissa on mittavia investointeja, kuten esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalle rakennettava Tulevaisuuden sairaala.

Pohjois-Pohjanmaan liiton näkemyksen mukaan rahoituksen kriteerit ja painoarvot edellyttävät kriittistä tarkastelua ennen kuin niitä sovelletaan maakuntien rahoituksen perustana.

Heikentynyt kuntatalous ja koronapandemian vaikutukset uudistuksiin tulisi huomioida. Esitys aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia kuntien rahoitusasemaan ja investointikykyyn. Talousvaikutus yksittäisiin kuntiin on liian suuri, muutokset ovat vielä suurempia pitkällä aikavälillä. Uudistuksella ei saa olla vaikutusta jäljelle jäävän kunnan talouden tasapainoon.

Lisätiedot: maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152

Pohjois-Pohjanmaan liiton antama lausunto