Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

25.11.2020

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän päätöksiä 25.11.2020

Ajankohtaiset hanke-esittelyt

Dosentti, yliopistotutkija Timo Liimatainen Oulun yliopistosta esitteli Lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratorio -hanketta sekä projektipäällikkö Mika Vierimaa Oulun kaupungista TechArt -hanketta.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan sekä maaseutuohjelman ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu

Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämispäällikkö Päivi Keisanen kertoi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 valmistelusta. Ohjelman julkinen kuuleminen on käynnistymässä kuudennen ohjelmaluonnoksen pohjalta. Tavoiteaikataulu ohjelman käynnistymiselle siirtyy todennäköisesti syksyyn 2021. Oikeudenmukaisen siirtymisen rahasto (JTF) tullaan sisällyttämään omana toimintalinjanaan osaksi nyt valmistelussa olevaa ohjelmakauden 2021–2027 rahoitusohjelmaa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Maaseutu ja energia -yksikön päällikkö Timo Lehtiniemi kertoi maaseutuohjelman ajankohtaisesta tilanteesta. CAP27 alueellisen maaseudun kehittämisen suunnitelman laatiminen etenee talven aikana kyselyinä ja fokusryhmätyöskentelynä. Suunnitteluun kutsutaan sektoreiden asiantuntijoita ja alan asiantuntijoita. Alustavasti keväälle 2021 on suunniteltu Maaseutuforum2021-tilaisuutta, joka kokoaa toimijat yhteen hiomaan suunnitelmaa. Suunnitelma jätetään 31.5.2021 maa- ja metsätalousministeriöön.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistaminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille on laadittu strategiakaudelle 2020–2023 monivuotiset tulossopimukset. ELY-keskus tarkistaa ja päivittää tulostavoiteasiakirjassa vuonna 2020 esitetyt alustavat vuosien 2021–2023 tulostavoitearvot ja lisää alustavat tavoitearvot vuodelle 2024. Allekirjoitettavalla tulossopimuksella sovitaan vuoden 2021 tulostavoitteista. Tulossopimusesitykset käydään läpi ohjaavien tahojen ja ELY-keskusten välillä marras-joulukuussa, jolloin sovitaan tulostavoitteiden tavoitetasoista. Palaute annetaan ELY-keskuksille pääosin kirjallisella menettelyllä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankehakujen tulokset

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle jätettiin lokakuun 2020 hankehaussa 36 hakemusta, joista kolme EAKR- ja 33 hakemusta ESR-ohjelmaan. Haettu määrä yhteensä 9,9 miljoonaan euroa. Ylimaakunnallisia hakemuksia jätettiin 17, joista kolme hakemusta EAKR- ja 14 ESR-ohjelmana. Haettu määrä on yhteensä 5,3 miljoonaa euroa. Lisäksi maaseutuohjelmaan tuli lokakuun haussa kaksi hakemusta ja yritystukien puolelle neljä hakemusta.

Neljää hanketta puolletaan rahoitettavaksi

MYR puolsi kolmea Euroopan aluekehitysrahaston ja yhtä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Lopullisen päätöksen hankkeiden rahoittamisesta tekevät Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR). Puolletut hankkeet ovat:

Lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratorio – Kehittämishanke / EAKR

Hakija: Oulun yliopisto
Osahakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 159 161 euroa

Lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratorio – Investointiosa / EAKR

Hakija: Oulun yliopisto
Osahakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus. 143 080 euroa

TechArt / EAKR

Hakija: Oulun kaupunki
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 315 002 euroa

Peliliike / ESR

Hakija: Oulun kaupunki
Haettu tuki: 358 256 euroa

Maakunnan yhteistyöryhmän kokoukset keväällä 2021

Kevään 2021 kokoukset pidetään 4.3.2021, 5.5.2021 ja 9.6.2021. Kokoukset alkavat klo 10.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen saapuneet yritystukihakemukset 24.9.-1.11.2020

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen saapuneet yritystukihakemukset merkittiin tiedoksi. Tarkemmat tiedot löytyvät esityslistan liitteistä.

Seuraava maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidetään 18.12.2020