Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

18.12.2020

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä piti sähköisen kokouksen 18.12.2020.  Kokouksen aluksi Tapio Fabritius Oulun yliopistolta esitteli Painettava älykkyys turvallisen ruokaketjun mahdollistajana -hankkeen.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan sekä maaseutuohjelman ohjelmakauden 2021–2027 valmistelu

Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitosta kertoi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 valmistelun ennakoidusta aikataulusta. Ohjelman toimeenpanon suunniteltu käynnistäminen tapahtuu 1.9.2021.  JTF:n eli oikeudenmukaisen siirtymän rahaston osalta laaditaan Pohjois-Pohjanmaan siirtymäsuunnitelmaluonnos alkuvuonna 2021. Suunnitelman hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä. Lisäksi Euroopan unioni kohdistaa koronaelvytykseen määräaikaista REACT-EU-rahoitusta, jota varten Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmaan lisätään kaksi uutta toimintalinjaa.

Timo Lehtiniemi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoi Pohjois-Pohjanmaan alueellisen maaseudun kehittämisen suunnitelman laatimisesta, joka etenee talven aikana kyselyinä ja fokusryhmätyöskentelynä. Suunnitelma jätetään kesäkuun 2021 loppuun mennessä maa- ja metsätalousministeriöön.

Kolmea hanketta puolletaan rahoitettavaksi

MYR puolsi yhtä Euroopan aluekehitysrahaston ja kahta Euroopan sosiaalirahaston hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Lopullisen päätöksen EAKR-hankkeen rahoittamisesta tekee Pohjois-Pohjanmaan liitto ja ESR-hankkeiden osalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Puolletut hankkeet ovat:

Painettava älykkyys turvallisen ruokaketjun mahdollistajana/EAKR
Hakija Oulun yliopisto ja osahakijat VTT Oy, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy ja Luonnonvarakeskus. Hankkeelle osarahoitusta ovat myöntäneet Flexbright Oy, Greenercell Oy, Aikolon Oy, Pilkington, PrintoCent Board, Dai Nippon Printing ja Oulun kaupunki.
Kokonaiskustannusarvio: 695 000 euroa.
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 486 500 euroa.

Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana yrittäjyyskasvatusta/ESR
Hakija Oulun yliopisto ja osatoteuttajat Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Koulutuskeskus Brahe, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulun kaupunki ja Koulutuskuntayhtymä OSAO.
Kokonaiskustannukset: 563 655 euroa
Haettu tuki: 422 744 euroa

OPAS – Opiskelukykyä ja osallisuutta lukioihin/ESR
Hakija Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr ja osatoteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy.
Kokonaiskustannukset: 491 959 euroa
Haettu tuki: 393 564 euroa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen saapuneet yritystukihakemukset 2.–30.11.2020

Merkittiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen saapuneet yritystukihakemukset tiedoksi. Tarkemmat tiedot löytyvät tästä linkistä.

Seuraavat maakunnan yhteistyöryhmän kokoukset pidetään 4.3.2021, 5.5.2021 ja 9.6.2021