Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

17.08.2021

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote 17.8.2021

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 sekä maaseuturahaston ajankohtaiset asiat

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö piti hybridikokouksen tiistaina 17.8.2021. Kokouksen aluksi kuultiin EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 sekä CAP27-suunnitelman ajankohtaiset asiat.

REACT-EU-myöntövaltuudet tarkastelussa

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi maaliskuussa 2021 maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman ja siihen liittyvän Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman vuosille 2021–2022. Rahoitussuunnitelma laadittiin elvytyspakettiin kuuluvaa REACT-EU-rahoitusta varten. Pohjois-Pojanmaan liitto sai 6,62 miljoonaa euroa EAKR-rahoitusta sekä ELY-keskus 12,217 miljoonaa euroa EAKR-rahoitusta ja 8,074 miljoonaa euroa ESR-rahoitusta. TEM toimitti kesäkuussa 2021 toisen myöntövaltuuspäätöksen, jossa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle myönnettiin uutta myöntövaltuutta yritystukiin 3,5 miljoonaa euroa käytettäväksi Pohjois-Suomessa.

Keväällä 2021 avoinna olleessa REACT-EU-haussa Pohjois-Pohjanmaan liittoon jätettiin 53 EAKR-hakemusta, joissa haettiin rahoitusta yhteensä noin 19 miljoonan euron edestä. Pohjois-Pohjanmaan REACT-EU-varojen osalta on päätetty, että sidonta- ja kysyntätilannetta tarkastellaan 1.9.2021. Mikäli myöntövaltuutta ei jonkin rahoitusinstrumentin osalta saada käytettyä, tehdään kehyssiirtoja siten, että kaikki varat tulevat käytettyä Pohjois-Pohjanmaalla.

 

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta:

Ketteryyttä tutkimukseen ja tuotekehitykseen digitalisoidulla mikro- ja nanotomografialla / EAKR

Hakija: Oulun yliopisto
Kokonaiskustannukset: 980 000 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 686 000 €

Haapajärven bioöljyjalostamon toteutettavuustarkastelu ja ympäristöystävällisien puunsuoja-aineiden jalostusmahdollisuuksien selvitys / EAKR

Hakija: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
Kokonaiskustannukset: 340 000 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 272 000 €

Asiantuntijatason digitaidot selkokielellä – selkoDigi / ESR

Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannukset: 212 572 €
Haettu tuki: 170 059 €

Digiosaamisella työelämään / ESR

Hakija:  Hengitysliitto ry
Osatoteuttaja: Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannukset: 313 998 €
Haettu tuki: 251 198 €

Ihimeen digi / ESR

Hakija: Haapaveden kaupunki
Kokonaiskustannukset: 167 365 €
Haettu tuki: 133 892 €

Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi/ EAKR

Hakija: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Kokonaiskustannukset: 586 066 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 468 853 €

R4H2 –REACTions for Hydrogen / EAKR

Hakija: Raahen kaupunki
Kokonaiskustannukset: 199 560 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 139 692 €

Kyberturvallisuutta autonomisille ajoneuvojärjestelmille/ EAKR

Hakija: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Kokonaiskustannukset: 109 311 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 76 518 €

Älykäs TKI-toiminta digitaalisten hyvinvointi- ja terveysratkaisujen kehittämiseen (Äly-TKI) /EAKR

Hakija: Oulun yliopisto
Osahakijat: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun kaupunki/Business Oulu -liikelaitos
Kokonaiskustannukset: 574 055 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 452 242 €

Hautomotoiminnan alueellinen yhteistyö /REACTEU

Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (Oulun kaupunki)
Kokonaiskustannukset: 468 668 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 374 934 €

Go global – invest and export Oulu/REACTEU

Hakija: Oulun kaupunki
Kokonaiskustannukset: 795 726 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 636 580 €

VAU!HAUTOMO /REACTEU

Hakija: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry (Oulun yliopisto)
Kokonaiskustannukset: 484 911 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 387 928 €

Kasvua kierroista uuden sukupolven vihreillä teknologioilla (KASKI) /REACTEU

Hakija: Iin Micropolis Oy (Iilaakso Oy, Oulun yliopisto)
Kokonaiskustannukset: 674 195 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 539 356 €

Kolmelle teemaverkosto- ja kehittämisvyöhykehankkeelle rahoitusta

Valtioneuvosto rahoittaa teemaverkostoja ja kehittämisvyöhykehankkeita Pohjois-Pohjanmaalla seuraavasti:

Oulun yliopisto: HYTKI- hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi 500 000 €
Raahen kaupunki: Kansallinen vetyverkosto 320 000 €
Oulun kaupunki: Perämeren kehittämisvyöhyke 300 000 €

Oulu innovaatioallianssi 2021–2027 sai rahoituksen käynnistämiseen

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kansallista innovaatioekosysteemirahoitusta Oulun kaupungille 500 000 €. Rahoitus käytetään Oulun innovaatioallianssin sopimien työpakettien toteuttamiseen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 835 000 €.

MYR:n sihteeristön seuraavat kokoukset pidetään 22.9.2021, 19.10.2021, 16.11.2021 ja 14.12.2021.

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat.