Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

25.08.2022

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus: Poikkimaantie toteutukseen ja pohjoiset yhteydet suunnittelupinon päällimmäiseksi

Pohjoisten yhteyksien suunnitteluun panostettava nopeasti

Pohjois-Pohjanmaan saavutettavuuden ja investointien toimintaympäristön näkökulmasta keskeistä vuoden 2023 budjettiriiheen on Oulun Poikkimaantien leventäminen ja parantaminen. Stora Enso suunnittelee miljardi-investointia Ouluun. Tien parantaminen on keskeistä investoinnin kannalta. Tieyhteys satamaan ja tehtaalle on ruuhkainen ja palvelutasoltaan puutteellinen jo tällä hetkellä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus korostaa, että tien rakentaminen on aloitettava jo vuonna 2023 osana Stora Enson investoinnin toteuttamista.

Maakuntahallitus on erittäin huolestuneena seurannut valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa toteuttavan Väylän investointiohjelman antamaa näkymää pohjoiselle Suomelle. Korjausliikkeenä maakuntahallitus edellyttääkin suunnitteluvalmiuden parantamista Pohjois-Pohjanmaan keskeisten kohteiden osalta.

”Pohjois-Pohjanmaalla on tällä hetkellä heikko tilanne suunnitelmavalmiuden osalta toteuttamiskelpoisista hankkeista. Väylän investointiohjelmassa suunnitteluvalmiuden korostuminen valittujen hankkeiden perusteina näkyy vahvana”, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo.

Samanaikaisesti maailmanpolitiikan muuttunut ympäristö ja pohjoiseen kohdistuvat merkittävät investoinnit nostavat pohjoisten yhteyksien painoarvon aivan toisenlaiselle tasolle. Tämä luo tarpeen suunnitteluvalmiuden nostamiselle. Pohjois-Pohjanmaan keskeisten hankkeiden osalta suunnitteluun saatavia resursseja tuleekin edistää nopeasti ja systemaattisesti. Erityisesti tämä tarkoittaa TEN-T-ydinverkkokäytävillä sijaitsevien pääradan sekä Vt 4 sekä pääväyläasetuksen mukaisen Vt 8:n kohteiden nopeampaa toteuttamiseen tähtäävää suunnittelua.

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

Jussi Ylitalo
Maakuntahallituksen puheenjohtaja

Pauli Harju
Maakuntajohtaja

Lisätiedot:
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo, p. 045 160 6466
Suunnittelujohtaja Markus Erkkilä, p. 040 685 4045