Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

14.12.2022

Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston kokoustiedote

Investointipotentiaali ja elinkeinoelämän näkymät Barentsin alueella

Lapin kauppakamarin Growth through Cooperation -hankkeessa julkaiseman selvityksen mukaan Barentsin alueella Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan investointipotentiaali yltää 160 miljardiin euroon. Selvityksessä huomioitiin toteutuksessa olevat, vahvistetut ja suunnitteilla olevat investoinnit pääosin vuoteen 2030 saakka. Tulokset vahvistavat kuvaa pohjoisesta teollisten elinkeinojen veturina ja ilmastotavoitteiden toteuttaminen näkyy investoinneissa ennennäkemättömällä tavalla. Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala esitteli raportin nuorisovaltuustolle.

Barentsin Alueellisen Nuorisoneuvoston (BRYC) toiminta

Pohjois-Pohjanmaan edustajana BRYC:ssä toimiva oululainen Kosma Rönkä sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton kansainvälisten asioiden päällikkö Hanna Honkamäkilä esittelivät Barentsin Alueellinen Nuorisoneuvoston toimintaa. BRYC (Barents Regional Youth Council) on toiminut vuodesta 2004. Mukana kansainvälisessä yhteistyössä on nuoria, jotka asuvat Barentsin jäsenalueilla Norjassa, Venäjällä, Ruotsissa ja Suomessa. Osallistujat tapaavat nuoria muista maista, saavat uusia kokemuksia ja ystäviä, toteuttavat yhdessä monikulttuurisia nuorisoprojekteja, rakentavat ammatillisia verkostoja ja oppivat kansainvälisestä yhteistyöstä. Nuorisoneuvosto BRYC koostuu yhdestä nuorison edustajasta kultakin kolmeltatoista jäsenalueelta ja yhdestä alkuperäiskansojen nuorisoedustajasta. BRYC:n toimintaa ohjaa sen keskuudesta valittu hallitus puheenjohtajansa johdolla. BRYC kokoontuu kahdesti vuodessa keskustelemaan Barentsin alueen nuorisoasioista ja kertomaan kuulumisia alueiltaan sekä suunnittelemaan jokavuotista nuorisotapahtumaa. Toiminta rahoitetaan jäsenalueiden vuosittaisella tuella sekä projektirahoituksella. BRYC toimintaa koordinoi kansainvälinen Barents-sihteeristö.

POPnuva siirtyy vuoden 2023 alussa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinto- ja henkilöstöjohtaja Riitta Pitkänen kertoi Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen välistä yhteistyösopimusta, jolla mahdollistetaan maakuntaliiton ja hyvinvointialueen välinen yhteistyö nuorten asioihin liittyen sekä nuorisovaltuuston laaja-alaiset toimintaedellytykset. Osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Marjo Riitta Tervonen esitteli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiä.

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on toiminut Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto (POPnuva). Hyvinvointialueista annetun lain mukaan aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorisoryhmä. Koska päällekkäisiä toimielimiä ei ole tarkoituksenmukaista ylläpitää, POPnuva siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Maakuntavaltuusto hyväksyi 12.12.2022 Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosääntöön muutoksen, jolla Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus maakuntavaltuuston kokouksissa yhteistyösopimuksen voimassaolon ajan.

Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston kokouksen esityslista.

Lisätiedot: strategiapäällikkö Ilpo Tapaninen, p. 050 301 7546