Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

26.01.2022

Valtion väyläverkon investointiohjelma ei paranna Pohjois-Suomen saavutettavuutta eikä vastaa elinkeinoelämän tarpeisiin

Väylävirasto julkaisi keskiviikkona 26.1.2022 valtion väyläverkon investointiohjelman vuosille 2022–2029. Oulun seudun kuntien ja Pohjois-Suomen kannalta tärkeimmät hankkeet puuttuvat ohjelmasta kokonaan. Väyläverkon investointiohjelma ei sisällä Liminka–Oulu-kaksoisraidetta, Oulun asemakeskuksen ja ratapihan kehittämistä eikä VT4:n pohjoisten osuuksien kehittämistä.

Valtion väyläverkon investointiohjelma ei vastaa Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteisiin saavutettavuuden, kestävyyden, tehokkuuden eikä ilmastomuutoksen torjumisen osalta Oulun seudulla ja Pohjois-Suomessa. Myöskään EU:n liikennepoliittiset tavoitteet eivät ohjelmassa toteudu.

Suomen pääradan ja valtatie 4:n puuttuminen Pohjois-Suomen osalta investointiohjelmasta ei tue juuri tehtyä TEN-T-ydinverkkokäytäväpäätöstä eikä Liikenne 12 -suunnitelmaan kirjattua tavoitetta EU:n CEF-rahoituksen täysimääräisestä hyödyntämisestä. Investointiohjelmassa raideliikenteen kehittäminen painottuu vain Etelä-Suomeen, vaikka ylivoimaisesti suurin osa isoa raidekapasiteettia vaativista teollisuuden suurinvestoinneista on vireillä Pohjois-Suomessa.

Oulun seudun merkitys Pohjois-Suomen talouselämälle sekä kansalliselle ja kansainväliselle saavutettavuudelle on merkittävä ja sen tulee näkyä alueelle kohdistuvissa väyläverkon investoinneissa.

Väylän investointiohjelma päivittyy vuosittain ja hankkeet rahoitetaan valtion budjetista. Suomen hallituksen ja eduskunnan tulee varmistaa Pohjois-Suomen kärkihankkeiden rahoitus ja toteutus, vaikka niitä ei tämänhetkisessä Väylän investointiohjelmassa ole.

Lisätiedot:

Maakuntajohtaja Pauli Harju, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 0400 389 152
Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala, p. 040 180 1168 

Oulussa 26.1.2022

Oulun seudun kunnat
Hailuodon kunta, Iin kunta, Kempeleen kunta, Limingan kunta, Lumijoen kunta, Muhoksen kunta, Oulun kaupunki, Tyrnävän kunta

Pohjois-Pohjanmaan liitto