Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

14.12.2022

Barentsin alueen teollisuuden vihreän siirtymän strategiaa valmisteltiin Oulussa

Oulussa järjestettiin 12.13.12.2022 Suomen Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajuuden sekä aluekomitean yhteiskokous. Kokoukseen osallistui edustajia Norjasta, Ruotsista, Suomesta, Tanskasta, Islannista ja EU:sta.

Suomen puheenjohtajuuden painopisteinä vuosina 2021–2023 ovat kestävä kehitys, ihmisten väliset kontaktit sekä hyvät liikenneyhteydet. YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030, Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja Barentsin alueneuvoston Barents-ohjelma 2019–23 ovat luoneet lähtökohtia toiminnalle.

Kaupungeilla ja maakunnilla on avainrooli ihmisten välisen yhteistyön edistämisessä Barentsin alueella. Pohjois-Karjalan vuonna 2023 virallisesti alkavalla puheenjohtajuudella on keskeinen rooli näiden tavoitteiden toteuttamisessa. Suomen puheenjohtajuus toimii jo nyt läheisessä yhteistyössä Pohjois-Karjalan kanssa. Nuoret ovat avain Barentsin alueen tulevaisuuteen ja alueen pitämiseen elävänä ja kehittyvänä. Oulun kokouksen yhteydessä kokoontui myös Barentsin alueen nuorisoneuvosto (BRYC) suunnittelemaan tulevaa toimintaansa.

Kokouksessa valmisteltiin helmikuussa julkistettavaa Barentsin alueen teollisuuden vihreän siirtymän strategiaa asiantuntijaesitysten pohjalta. Aiheena oli laajasti ottaen EU:n vihreään siirtymään liittyvien teknologioiden ja mahdollisuuksien esiin tuominen. Maanantaina perehdyttiin Oulun yliopistossa tehtävään tutkimustyöhön. Professori Marko Huttula esitteli hiilineutraalin vedyn tuotannon vaihtoehtoja, professori Jukka Kömi hiilivapaan teräksen tuotantoa ja professori Jukka Riekki digitaalisuutta vihreän siirtymän mahdollistajana.

Kokouksessa kuultiin Lapin Kauppakamarin toimitusjohtajan Liisa Ansalan esitys Barentsin alueen investoinneista, joiden potentiaaliksi on arvioitu 160 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä. Esimerkkejä suunnitelmista ja tehdyistä investointipäätöksistä ovat akkutehdasinvestoinnit, metsäteollisuusinvestoinnit, hiilineutraali terästuotanto, tuulivoimatuotantopäätökset ja kaivoshankkeet. Akkuhankkeista voidaan mainita Northvoltin akkutehdas Skellefteåssä ja norjalaisyritys Freyr, joka rakentaa akkutehdasta Mo i Ranassa ja selvittää mahdollisuuksia Vaasassa. Metsäteollisuuden osalta merkittäviä investointeja ovat Metsä Fibren biotuotetehdas Kemissä ja Stora Enson investointi kuluttajapakkauskartonkilinjaan Oulussa. 

Hiilineutraali terästuotanto kiinnostaa erityisesti tällä hetkellä Barentsin alueella. SSAB aloittaa tehtaidensa muutosprosessit 2020-luvulla ja Bodenissa H2 Green Steel kehittää myös hiilineutraalia terästä. Pohjois-Pohjanmaalla kaavoitetaan ja rakennetaan eniten tuulivoimaa Suomessa. Pohjois-Pohjanmaan osuus tuulivoimasta on tällä hetkellä noin 40 prosenttia Suomen tuulivoimakapasiteetista. Kaivoshankesuunnitelmia on useita etenkin Pohjois-Ruotsissa ja Suomen Lapissa. 

Venäjän Ukrainaan tekemän laittoman hyökkäyksen seurauksena jäsenmaat ja EU ovat päättäneet keskeyttää Barents-yhteistyön Venäjän kanssa.

Lisätietoa: Barents-suurlähettiläs Jari Vilén, jari.vilen@formin.fi, +358 50 5296321

Asiasanat:

Barents

Aiheeseen liittyvät artikkelit

14.04.2023
Kutsu osallistua Barentsin alueen kulttuuriraportin laatimiseen

Oletko ammattimainen taiteilija tai kulttuurialan toimija Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Kainuun tai Pohjois-Karjalan alueelta? Oletko sinä tai organisaatiosi kansainvälisesti aktiivinen tai onko teillä kansainvälisiä tavoitteita tai toiveita? Haluatko auttaa Barentsin alueen kulttuurialan ja kulttuurin parissa tehtävän yhteistyön kehittämisessä? Jos vastasit kyllä, niin toivomme että lähdet mukaan laatimaan Barentsin alueen kulttuuriraporttia vastaamalla kyselyyn. Kulttuuriraportti tulee olemaan katsaus Pohjois-Norjan, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen kulttuurielämästä ja sen kansainvälisestä toiminnasta kehittämisehdotuksineen. Raportissa esitetään kuvaus kulttuurielämän nykytilasta, mahdollisuuksista ja haasteista sekä tulevista kehittämistarpeista ja -strategioista. Tutkimus huomioi koronapandemian, Venäjän Ukrainan vastaisen sodan ja taloudellisen matalasuhdanteen vaikutukset. Barentsin alueen kulttuuritoimijat ovat raportin laadinnassa tärkeässä roolissa ja osallistuvat kyselyn kautta nykytilanteen analysointiin ja kehitysideoiden laatimiseen. Tutkimukseen liittyy kyselyn lisäksi tutkimuskäynnit ja tiedonkeruu sekä valikoitujen toimijoiden haastattelut. Raportin on tilannut Barentsin euroarktinen neuvosto (Barents Euro-Arctic Council). Siihen osallistuvat Suomen, Norjan, Venäjän ja Ruotsin hallitukset sekä alueen aluehallinnot. Suomesta mukana ovat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakuntaliitot. Tutkimuksen toimeksiantajana on Barentsin euroarktisen neuvoston kulttuurityöryhmä Working Group on Culture. Linkki kyselyyn: https://forms.gle/xshpYeUPScRMWUAK7    Vastausaikaa on 28.4. asti! Lue lisää tiedotuskirjeestä. Viestiä ja linkkiä voi lähettää eteenpäin potentiaalisille osallistujille. Kiitos kaikille vastaajille! Lisätietoja Kysely: Vastaava tutkija Eric Sjöström, Erda konsult AB, (eric@erdakonsult.se) Barentsin alueen kulttuuriyhtistyö:  Erityisasiantuntija Auli Suorsa, Pohjois-Pohjanmaan liitto (auli.suorsa@pohjois-pohjanmaa.fi)