Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

15.04.2024

Connecting Europe Days -tapahtumassa aiheena liikkumisen kestävyys ja resilienssi

Brysselissä järjestettiin 2.-5.4.2024 Connecting Europe Days -päivät. Tapahtuma on joka toinen vuosi järjestettävä EU:n liikennepolitiikan kärkitapahtuma, joka kokoaa yhteen liikennejärjestelmätyön sidosryhmät julkiselta ja yksityiseltä sektorilta keskustelemaan Euroopan yhteisen liikenneverkon kehittämisestä. Tapahtumassa järjestettiin lukuisia paneelikeskusteluja sekä esityksiä EU:n liikennepolitiikan kuumimmista kysymyksistä ja tulevaisuuden trendeistä.

Keskiviikkona 3.4.2024 Brysselin lentoasemalla järjestetyn Connecting Europe by Air -tapahtuma avasi Belgian pääministeri Alexander de Croo. Tilaisuudessa puhunut liikennekomissaari Adina Vălean korosti puheenvuorossaan uuden TEN-T-asetuksen merkitystä, kestävien käyttövoimien roolia tulevaisuuden lentoliikenteessä sekä lentoasemien yhdistämistä entistä vahvemmin muuhun liikenneverkkoon.

Tilaisuuteen osallistunut maakuntavaltuuston 1.varapuheenjohtaja Jouni Jussinniemi toteaa lentoliikenteen olevan suuressa käyttövoimamurroksessa: ”Sähkön ohella lentoliikenteen käyttövoimissa tulee ottaa huomioon vedyn ja biopolttoaineiden mahdollisuudet. Nämä polttoainemuodot mahdollistavat sähköä paremmin pitkät lentoetäisyydet. EU:ssa on päästävä yhteisymmärrykseen liikenteen energianlähteistä. Sähkö, uusiutuvat biopolttoaineet ja tulevaisuudessa vety tulevat olemaan ratkaisu. Tarvitaan yhdessä eri käyttövoimia ja myös etäisyyksillä on merkitystä parhaan käyttövoiman valinnassa.”

Paneelikeskusteluissa keskusteltiin muun muassa eurooppalaisen liikenneverkon rahoitustason tulevaisuudesta. Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineen merkitystä rajat ylittävän liikenteen kehittämisen kannalta korostettiin laajasti. Suomessa Väylävirasto on hyödyntänyt rahoitusvälinettä on muun muassa Oulu–Laurila-rataosan kehittämisessä.

”EU:n rahoitusvälineissä on siirrettävä painopistettä unionin itäisen rajan huoltovarmuuden ja rajat ylittävän liikenteen kehittämiseen. Tämä on tärkeää etenkin pohjoisten alueiden huoltovarmuuden kannalta. Tällaiset investoinnit edistävät matkustaja- ja rahtiliikenteen kehittymistä pohjoisessa kaikissa olosuhteissa”, Jussinniemi korostaa.

Tapahtuman päätöspäivänä järjestettiin TEN-T-ydinverkkokäytävien foorumit avoimina tilaisuuksina. North Sea Baltic -ydinverkkokäytävän koordinaattori Catherine Trautmann nosti esille ydinverkkokäytävän merkityksen muuttuneen geopoliittisen tilanteen keskiössä. North Sea–Baltic-käytävä kattaa Suomen lisäksimuun muassa Baltian maat, Puolan sekä uudessa TEN-T-asetuksessa myös Ukrainan.

Trautmann korosti puheenvuorossaan pohjoisia yhteyksiä sekä eurooppalaisen raideleveyden merkitystä kuljetusketjuille. Syksyllä Perämerenkaaren liikennetapahtumassa Oulussa vieraillut Trautmann painotti Perämeren alueiden olevan strategisesti avainasemassa liikennejärjestelmän toimivuudessa Suomen ja Ruotsin välillä.

Lisätietoja:
Jouni Jussinniemi, Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja, p. 044 588 5577, jouni.jussinniemi@pyhajarvi.fi
Lauri Romppainen, maakuntainsinööri, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 040 685 4021, lauri.romppainen@pohjois-pohjanmaa.fi