Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Uutiset

Uutiset

22.10.2020

Digituen kehittäminen jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla

Digitaidot ovat kansalaistaito, joista huolehtiminen on koko Suomen asia. Pohjois-Pohjanmaan liitto jatkaa digituen alueellista koordinointia Pohjois-Pohjanmaan digituki -hankkeessa valtiovarainministeriön jatkorahoituksella.

Valtionavustusta digituen alueelliseen koordinointiin myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 14 maakunnalliselle hankkeelle, joista 11 on jatkohankkeita ja kolme uusia. Valtionavustuksen myönsi valtiovarainministeriö. Digi- ja väestötietovirasto huolehtii digituen kansallisesta koordinaatiosta ja ohjaa myös maakuntaliittojen työtä.

– Digituki kuuluu kaikille ja jatkamme innolla sen kehittämistä omassa maakunnassamme. On ilo saada myös uusia alueita mukaan digituen yhteistyöhön, Maria Puotiniemi ja Heidi Niemelä Pohjois-Pohjanmaan digituki-hankkeesta kertovat.

Digituen järjestäminen varmistaa osaltaan, että kaikilla kansalaisilla on riittävät digitaidot sekä mahdollisuus asioida yhdenvertaisesti viranomaispalveluissa Suomessa. Maakuntaliittojen hankkeet kokoavat digituen järjestäjät alueellisiksi verkostoiksi ja auttavat kehittämään digitukea edelleen.

– Tuoreen digitaitokartoituksen mukaan me suomalaiset olemme digitaitava kansa, mutta digituelle on myös selkeä tarve. Digitukea on tarjolla, mutta kaikki eivät sen pariin löydä. Digituen valtionavustushankkeiden tavoitteena on muun muassa kartoittaa digituen tarjontaa ja edistää löydettävyyttä, kertoo projektipäällikkö Minna Piirainen Digi- ja väestötietovirastosta.

Verkostossa on voimaa

Digi- ja väestötietovirasto tukee maakuntien liittojen kokoamien digitukiverkostojen toimintaa ja toimii digituen puolestapuhujana. Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, kasvattaa digituen tunnettuutta ja kehittää tuen saatavuutta.

– Kun lukuisat järjestöt, kunnat, viranomaiset ja yritykset kokoavat voimansa maakuntien liittojen avulla, muodostuu digituen tarjoajista muutosvoima, jolla on keskeinen rooli sujuvan Suomen kehittämisessä, Piirainen jatkaa.

Digitaidoilla on myös tutkitusti vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Mitä paremmat digitaidot kuntalaisilla on, sitä paremmat edellytykset heillä on hyödyntää monipuolisesti digitaalisia palveluita ja laitteita hyvinvointinsa tukena. Puutteelliset digitaidot puolestaan lisäävät digisyrjäytymisen vaaraa, millä tiedetään olevan negatiivinen vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen.

– Pohjois-Pohjanmaalla tehdäänkin vahvaa yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoiden kanssa, jotta kaikilla maakunnan asukkailla olisi halutessaan yhdenvertaiset mahdollisuudet hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, Maria Puotiniemi ja Heidi Niemelä kertovat.

Lisätietoja:

Maria Puotiniemi, Pohjois-Pohjanmaan digituki-hanke, puh. 040 685 4049, maria.puotiniemi@pohjois-pohjanmaa.fi

Heidi Niemelä, Pohjois-Pohjanmaan digituki-hanke, puh. 040 685 4047, heidi.niemela@pohjois-pohjanmaa.fi

Projektipäällikkö Minna Piirainen, Digi- ja väestötietovirasto, puh. 0295 535 280, minna.piirainen@dvv.fi

Mitä on digituki?

  • Valtiovarainministeriö myöntää maakuntien liitoille avustusta digituen alueelliseen koordinaatioon
  • Työtä koordinoi Digi- ja väestötietovirasto
  • Maakuntien liitot kokoavat alueensa digitukea tarjoavat toimijat yhteen ja huolehtivat palveluiden löydettävyydestä
  • Digitukea tarjoavat kunnat, julkisen hallinnon toimijat, järjestöt, erilaiset hankkeet ja yritykset